Това предвиждат проектопромени в правилника за дейността и организацията на работата на фонда.

Директорът на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) да може да сключва споразумение за съвместно възлагане на обществените поръчки с министъра на здравеопазването за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба. В тези случаи техническите спецификации за съответните изделия, апарати и уреди ще се изготвят от фонда. Това предвиждат проектопромени в правилника за дейността и организацията на работата на фонда. Причината за това е, че са установени проблеми при осигуряване на медицински изделия, апарати и уреди за индивидуална употреба за одобрените за подпомагане от ЦФЛД деца.

Предложените с проекта промени предвиждат и възможността при подадено заявление за подпомагане лечението на дете в чужбина, фондът да прави преценка за възможността да организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в страната за осъществяване на необходимото лечение. С това от една страна ще се създадат условия децата да бъдат лекувани в страната от високо квалифицирани чуждестранни специалисти, с преодоляване на затрудненията и неудобствата, породени от транспорта и пребиваването на детето и придружителя му в друга държава, а от друга страна ще се създадат условия за повишаване капацитета на здравната система в страната ни за лечение на състояния при децата, за които няма към настоящия момент достатъчно познания и опит.

Причините за разработване на проекта на правилник са свързани с необходимостта от подобряване на организацията и преодоляване на констатирани затруднения в дейността на фонда.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече