Това отбеляза проф. д-р Жанет Грудева.

Проф. Жанет Грудева, дм, Началник Клиника по Клинична хематология – УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; Заместник Директор по Диагностично-Лечебна Дейност - УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; Ръководител на Катедра по Клинична Онкология, Медицински университет – Пловдив; Национален консултант по клинична хематология

Проф. Грудева, 15 септември е Световен ден за борба с лимфома. Как мислите, успява ли Вашата специалност и Вашите колеги да помогнат на пациентите с лимфом и другите хематологични заболявания в тази битка?

Ние помагаме на нашите пациенти в няколко направления. На първо място – с нивото на нашите професионални познания. Те са в непрекъснат процес на осъвременяване чрез специализации, участия на национални и международни научни форуми. По този начин сме „в крак“ с най-новите постижения в областта на клиничната хематология, с възможност да лекуваме нашите пациенти.

Второто направление, чрез което ние реално помагаме на пациентите с лимфоми и други хематологични заболявания са контактите ни с националните институции като експерти. В хода на тази колаборация работим за съвременен достъп на пациентите до нови медикаменти и за подобряване качеството на грижата на нашите пациенти.

Друг важен аспект е и цялостната грижа за пациентите, вкл. психо-емоционална подкрепа, която даваме в хода на нашето общуване. Тя е в основата на изграждането на взаимното доверие и изключително важно в цялостния терапевтичен процес – пациентът да вярва на своя лечител и да се доверява на неговата експертна оценка. В този аспект мога да спомена, че има програми за психо-социална подкрепа на пациенти, които се организират от Българското Сдружение за Лимфоми и са подкрепени финансово от фармацевтична компания Takeda.

По какъв начин Дружеството по Хематология партнира със Сдружението на Пациентите с Лимфом?

Аз споменах немалко аспекти, но като цяло сме свикнали да решаваме заедно възникналите проблеми. Те са свързани с възможността за достъп на пациентите до иновативни медикаменти.

Мога да спомена с удоволствие, че в момента тече кампания, която е свързана със запознаване на българската общественост със същността на хематологията, в частност на онкохематологията. Кампанията, която сме стартирали – Дружеството по хематология, Дружеството за лимфоми, пациентската организация за лимфоми и ARPharM, има за цел в рамките на шест месеца да запознае българската общественост не само с хематологичните заболявания, но и с постигнатите немалко успехи в този аспект. Кампанията стартира през пролетта на 2018 г. и ще завърши вероятно в края на месец октомври с дискусия в Народното събрание. Там ще разгледаме нерешените въпроси, свързани с онкохематологията.

Смятате ли, че съвременната медицина, диагностика и медикаменти в областта на хематологията са на ниво, което можем да заключим, че голяма част от онкохематологичните заболявания вече могат да се класифицират като лечими?

Действително, постигнатите успехи в онкохематологията са значими и предвид разнообразието на онкохематологичните заболявания мога да систематизирам тези успехи в няколко подгрупи.

Първо – има нозологични единици, при които медицинската нужда е решена по съвременен начин и там успехите са наистина невероятно големи. Такова заболяване е хроничната миелоидна левкемия; неведнъж сме я давали за пример. Защо там имаме реално решена медицинска нужда?! Защото пациентите с това заболяване имат възможност за ранен достъп до професионална консултация, за прецизна молекулярно-генетична диагностика, осигурява им се 100% реимбурсиране на таргетната терапия. Осъществяваме и съвременен молекулярно-генетичен контрол в хода на лечението, за да може, ако се налага, да модифицираме терапията с тирозинкиназни инхибитори от различни поколения. И най-новото, от 2017 г. – имаме възможност при определени, строго разписани критерии на база на клинични изпитвания, да спираме лечението при хроничната миелоидна левкемия, при спазване на строг последващ контрол на заболяването.

В тази връзка бих искала да кажа, че молекулярно-генетичната диагностика не само за хроничната миелоидна левкемия, но изобщо в хематологията и онкологията, не се поема от НЗОК. Понастоящем се водят разговори за възможността тази диагностика да бъде финансирана от фонда.

Това е първата група заболявания с пример за решени медицински нужди. Втората група заболявания са тези, при които имаме значително подобрена 5-годишна обща преживяемост. Не можем да говорим за излекуване, но става въпрос за сериозен терапевтичен контрол и успех на заболяването. Това е постигнато при групите на лимфомите - Ходжкинов лимфом, с приложението на моноклонално антитяло, както и Неходжкиновите лимфоми, където имаме диверсификация от различни нови медикаменти. Значително подобрена е 5-годишната преживяемост и при множествения миелом.

Ако трябва да подскажа и за трета група, това е такава, при която все още не са решени медицинските нужди. Това е групата на острите левкемии. Тя продължава да бъде терапевтичен проблем, вкл. с недофинансиране на клиничната пътека за индукционно лечение на остри левкемии.

В заключение искам да подчертая, че успехите, постигнати в диагностиката и лечението на хематологичните заболявания са наистина впечатляващи.

Мария Радмилова

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече