Засилено участие на млади специализанти на Националния конгрес на БАУМ.


Българската асоциация по ултразвук в медицината - БАУМ проведе XXI-я си Национален конгрес, който се състоя в к.к. Златни пясъци в периода 13-16 септември 2018г. На събитието присъстваха около 300 специалисти в ултразвуковата диагностика от различни специалности. Програмата съдържаше различни модули: училище по доплер, училище по ултразвук, сесия „Гастроентерология” I и II част, сесия „Нефрология и ендокринология”, сесия „Ангиология и съдова хирургия” I и II част, сесия „Ревматология”, сесия „Кардиология”, постери и фирмени презентации. В рамките на Конгреса се проведе и Отчетно изборно събрание, на което бе избран нов председател на БАУМ в лицето на доц. Йордан Генов, завеждащ Трето отделение по хепатология в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

За състоялия се Конгрес и предизвикателствата пред новите специалисти, Здравен навигатор разговаря с досегашния председател на Асоциацията, д-р Румяна Митова:



Структура на Конгреса

„Интересното тази година е мястото, на което проведохме събитието - един прекрасен клуб. Спазихме и традицията, да е морска дестинацията преди края на лятото и първия учебен ден. И тази година разчитаме на участието на колегите. Отново колегите ни гастроентеролози са изключително голямо представителство, но все повече стават представителите на различни части на страната, които се включват дори с инвазивни процедури под ехографски контрол, което е много уважително. Ревматолозите тази година направиха една много голяма, хубава сесия. При тях вече изключително много се набляга на ехографията, защото освен ползата от нея, тя е вече и задължителна при проучванията на медикаменти, на биологична терапия, при които се изисква и диагностика, и проследяване с ехография. Съдовата част е също много добре засегната с една добра сесия, организирана от проф. М. Станева и нейните колеги. Тя е също изключително важна, като в съдовата част включвам и неврологичната съдова част, която е във връзка със съдовата склеротична патология и изобщо патологията, свързана с мозъчни инсулти, както и периферните съдови заболявания, които са все по-чести, и мястото на ехографията при тях е вече абсолютно неотменима. Хубаво е също, че мамологията като такава и образната мамография, вкл. интервенционалната, намери трайно място в нашите конгреси, тъй като тя е не само основен скрининг метод, но и метод за инвазивна диагностика, а в някои случаи и за лечение. Така че общо взето се покриват всичките традиционни участници в образната диагностика, които от години са скелета на ехографското ни Дружество и на ехографската Асоциация.”



Участници

„И тази година участниците са мултидисциплинарни и наброяват около 300 души. Голяма част от тях са млади хора, които се обучават. За мен това е много уважително. Това са специализанти от различни специалности, което означава, че ехографията става все по-популярна, защото както много сполучливо казаха пионерите на ехографията: „Тя е продължението на нашата ръка, новата слушалка за интерниста, за всеки, който борави клинична медицина.” Това е също много важно. Студентското участие и вниманието ни към студентите е все по-задълбочено и тази година продължават курсовете, които провеждаме традиционно към Медицинския университет в София.”



Фирмите

„Трябва да споменем фирмите. Интересът на фирмите е все по-голям и броят им от година на година расте, защото тук има възможност да направят своите презентации на апаратура и интересни визии за бъдещето, за лечението и диагностиката.”


Бъдещето

„Очакваме новите поколения, тъй като голяма част от нас сме вече към края на кариерата си. Новите поколения още по-настървено да продължат и да умножат успехите, защото идват и нови апаратури. Досега не успяхме да кооптираме ОПЛ, но очакваме това да се случи, както и колегите, които се занимават с неотложната помощ. Би трябвало да можем да ги кооптираме, защото това е следващия голям раздел, на който се обръща внимание и в европейските и световни структури, занимаващи се с ултразвукова диагностика – възможността за бързо насочване, ако не поставяне на диагнозата; или помощта, която трябва да окажем в непосредствена близост с тежкоболния, с травмирания, в реанимационните отделения и т.н.”


Новоизбраният председател на БАУМ доц. Генов

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече