Имунизацията продължава да е най-ефективната защита, бе отчетено на кръгла маса.

На 19 септември 2018 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се проведе кръгла маса на тема: „Съвременни аспекти в профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания“. Събитието се проведе по повод 100-годишнината от първата грипна пандемия по инициатива на Българското сдружение по иновативна медицина (БСИМ).

На форума бяха обсъдени актуални данни от епидемиологичния надзор на острите респираторни заболявания у нас, европейските практики за превенция на сезонния грип и проекта за Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. Предвид настъпващия есенно-зимен сезон, акцентът бе поставен върху грипа и ползата от ваксинопрофилактиката.

Грипът е потенциално тежко инфекциозно заболяване, което причинява сериозна заболеваемост и смъртност. По данни на Световната здравна организация (СЗО) 5-10% от зрялото население на Земята се разболява от грип всяка година, а от 290 000 до 650 000 души умират от него. До 90% от смъртните случаи са при хора над 65-годишна възраст, предимно с придружаващи хронични заболявания. Данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската комисия показват, че грипът може да убие повече хора отколкото пътните инциденти. Той е отговорен за до 70 000 смъртни случая годишно в страните от Европейския съюз.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) само в областните градове в България всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, което представлява от 10% до 30% от всички случаи с временна нетрудоспособност. Експертите са категорични, че смъртността от грип е трудно да бъде отчетена, тъй като обикновено смъртните случаи не се класифицират като дължащи се на грип, а като основна причина за смъртта се посочват настъпилите усложнения и придружаващи заболявания. Според националната статистика, през последните 10 години особено осезаемо нарастват хоспитализациите и смъртността сред възрастните хора у нас вследствие на грип – над 70% от починалите от пневмония са на възраст над 60 г.

Проф. Нели Корсун, завеждащ Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” към НЦЗПБ, каза, че ваксинирането срещу грип в България се подценява. В същото време противогрипните ваксини са най-ефективното средство за превенция и контрол на грипа. Те предотвратяват тежките форми на заболяването и усложненията. Данните показват, че имунизациите намаляват с 40-60% броя на амбулаторните прегледи, дължащи се на грип. Ваксините намаляват с 57% броя на хоспитализациите, дължащи се на грип, при лица над 50 години, с 74% приемите на деца в интензивни отделения, с 52% и 79% броя на хоспитализациите при лица с хронични белодробни заболявания и диабет. „Високите нива на противогрипна ваксинация създават колективен имунитет, ограничават вирусната трансмисия и епидемичния процес“, бе категорична проф. Корсун.

Заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева каза, че по мнение на европейските здравни служби българската система на здравеопазване показва много добри резултати в борбата с инфекциозните заболявания. Тя съобщи, че Министерството на здравеопазването (МЗ) има политическа подкрепа за разработване на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. Обсъждането й предстои по време на дебатите за бюджетите на МЗ и НЗОК за следващата година.

Д-р Наталия Спиридонова, главен експерт в дирекция „Здравен контрол” в Министерство на здравеопазването, представи проекта на Програмата. Целите й са насочени към снижението на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65-годишна възраст, както и повишаване на информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване. В рамките на програмата е предвидено през всяка от четирите години на програмата да бъдат имунизирани близо 1,5 млн. души, като се очаква в края на програмата да се достигне до 25% имунизационен обхват. Предвидените за 2019 г. дози ваксини са 148 191 бр., през 2020 г. – 251 924 бр., 2021 г. – 296 382 бр. и през 2022 г. – 370 477 бр. За изпълнението на програмата за 4-годишния й период на действие са предвидени общо 9,7 млн. лв.

Доц. д-р Лъчезар Иванов, заместник-председател на Комисията по здравеопазването, коментира, че грипните епидемии са причина и за значителни икономически, финансови и социални загуби, породени от разходите за домашно и болнично лечени и отсъствията от работното място и училище. Той допълни, че изготвянето на проект на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. е безспорно доказателство, че обединените усилия на българските политици и обществото, могат да водят до реални резултати и да допринесат за формиране на правилните политики за ефективна профилактика на ОРЗ в България.

Д-р Валери Цеков, председател на БСИМ, направи преглед на постиженията в медицината за справянето с острите респираторни заболявания от регистрирането на първата грипна пандемия преди 100 години до днес. Той припомни, че през последното десетилетие 53-те държави-членки на европейския регион на СЗО, са инвестирали значително в готовността си да се справят с потенциални пандемии. Въпреки това, към днешна дата грипът остава заплаха за човечеството, причинявайки всяка година стотици хиляди заболявания и смъртни случаи. Продължават и мутациите на грипните вируси и появата на нови, неизвестни щамове с пандемичен потенциал.

Натрупаният опит през изминалите 100 години убеждава, че ползата от превенцията е несравнима с рисковете при вече възникнало заболяване. И днес остават валидни четирите прости хигиенни правила – стойте си у дома, проветрявайте често, мийте си ръцете редовно, покривайте си устата, когато кихате и кашляте. Експертите обаче са категорични, че имунизацията е най-ефективната форма за предотвратяване на грип, а ваксинопрофилактиката е най-голямото постижение на медицината. Ето защо, и по данни на СЗО, реимбурсирането на противогрипната ваксинация за пациенти в риск е въведено във всички страни-членки на Европейския съюз.

Доц. Силвия Бино, директор на Националния институт по обществено здраве, Албания и консултант на Европейското бюро на СЗО, сподели добрите европейски практики в контрола на сезонния грип. Тя добави, че въпреки наличието на програми за справяне с епидемиите, винаги съществува заплаха от сезонна заболеваемост и опасност от пандемии и допълни, че най-добрата профилактична мярка е имунизацията. „Ваксините са безопасни и полезни. Те са много подходящи и ефективни при предотвратяването на заболеваемост, смъртност и хоспитализации. Това е начинът да се намали смъртността най-вече сред хората с хронични заболявания“, каза доц. Бино. Тя допълни, че грипните щамове се променят постоянно и затова е необходимо всяка година отново да се имунизираме.

Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, съобщи, че е закупен и предстои да бъде доставен апарат от най-ново поколение за полимеразнa верижна реакция (PCR) за доказване на грипни и други респираторни вируси. Той ще бъде предоставен на Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” към НЦЗПБ и ще даде нови възможности за бърза диагностика и превенция на грипа у нас.

По време на форума бе подчертано и първостепенното значение на здравните институции и организации за предпазване и овладяване на епидемичните рискове, както и водещата роля на Министерството на здравеопазването за координиране усилията на всички страни в системата на общественото здравеопазване. Участниците в дискусията изразиха мнение, че здравните власти у нас имат ангажимента и осигуряват подходящ и точен мониторинг на епидемиологията и тежестта на ОРЗ. Според тях е налице и непрекъснат диалог между медицинските специалисти и здравните власти на национално и регионално ниво за повишаване осведомеността на обществото за методите на превенция на ОРЗ и тяхното значение. Сред набелязаните цели от участниците в кръглата маса бе намаляването на антимикробната резистентност чрез редуциране употребата на антибиотици за лечение усложненията на острите вирусни заболявания.

В заключение беше отбелязано, че в резултат на политическата воля на правителството и последователните действия от страна на отговорните институции, неправителствените организации и водещите медицински специалисти, за първи път в България предстои приемането на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., която се планира да бъде въведена в изпълнение от 2019 г.

Участниците във форума отправиха препоръки към отговорните институции за приемане и въвеждане в изпълнение на Програмата във възможно най-кратки срокове и за създаване на ефективни процедури за събиране на данни за постигнат ваксинален обхват срещу сезонен грип и за отчет на извършените противогрипни имунизации.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече