Форумът по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие се проведе в София.


Българско научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Българско дружество по невромускулни заболявания и Българско дружество по епилепсията проведоха Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие. Събитието се проведе в София от 11 до 12 октомври 2018г. Основни теми на конференцията бяха: епилепсия, автоимунни, демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система, генетични и метаболитни заболявания на нервната система, церебрална парализа, диагностика и превенция на психичните заболявания в детската възраст, разстройствата от аутистичния спектър и психология на детското развитие.


Председателят на Българското научно дружество по детска неврология проф. д-р Венета Божинова даде подробности относно Конференцията, темите в нея и участието на чуждите експерти:

Аз ще акцентуирам върху сесията по детска неврология. Детска психиатрия и психология на развитието са отделна сесия, които винаги наблягат на методите на изследване, оценката на интелекта, оценката на психичните функции, съответно техните проблеми при психиатрични заболявания и психологичното или медикаментозно лечение.

Детската неврология се занимава със строго определени заболявания и много чести при нея са детските епилепсии. В тази връзка поредно бяха поканени корифеи по детски епилепсии като проф. Атанасиос Кованис, известен детски епилептолог от световна величина, член на Европейското бюро на лигата по епилепсия, който винаги представя много дидактично проблемите на детските епилепсии: кога да се започне лечение; при какви обстоятелства; кога да се спре, тъй като различните епилептични синдроми имат различна прогноза и са свързани с рискове от рецидиви.


Друга впечатляваща презентация беше тази на проф. Драгослав Сокич, свързана с диференциалната диагноза на психогенните пристъпи, които много често имитират епилептични такива. Хирургичното лечение на тумор индуцираните епилепсии беше обект на проф. Александар Ристич. Проф. Дана Краю представи много интересни факти относно лечението на епилепсиите въз основа на генетичните промени – кога и как да бъдат лекувани. Имаше въпроси за прехирургичната диагностика на епилепсиите и възможностите за оценка на морфологични промени, които могат да бъдат хирургично отстранени, вкл. и в презентацията на доц. Димова с представяне на един случай.

Имаше сесия за генетичните и метаболитни заболявания на нервната система. В частта с невромускулните заболявания се изнесе специален симпозиум – корекция на „Консенсус за диагностика и лечение на невромускулните заболявания” с актуализиране на всички класификации на базата на генетичните достижения, представен от проф. Търнев и доц. Чамова. В сесията бяха представени и леченията на Болестта на Помпе, Фабри и на спиналната мускулна атрофия. Проф. Иванов изнесе доклад за една генетична болест: хипомиелинизация на базалните ганглии и церебелум –интересна енцефалопатия, следвана от презентации за аутизъм и епилепсия.


Отделна сесия бе посветена на диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система. Ние представяме едни алгоритми за диагностика и лечение на енцефалитите, които биват остри, подостри и хронични. Някои от тях са с автоимунна генеза и рецидивиращ ход. Съществуват и епилептични енцефалопатии, свързани с вируси – най-често грип и инфекции от херпес-вирусната група, които се изразяват с тежък мозъчен оток, протичащ понякога фатално. „Цитокинова буря” е патогенетичната причина за тези болести, без да има директно вирусен причинител в ликвора, така че те са по-особенни, но приличат на остри енцефалити и при тях е необходимо спешно лечение с противооточни средства. На вниманието на аудиторията е предложена също диференциалната диагноза между остри и подостри вирус индуцирани или автоимунни енцефалити, които се лекуват чрез модулация на автоимунния отговор с кортикостероиди, интравенозни имуноглобулини, и др.


Отделен фокус на внимание получиха детските мозъчни съдови заболявания с тяхната специфична етиология, свързана до голяма степен при перинаталните инсулти с тромбофилни състояния, хипоксично-исхемична енцефалопатия, а в детската възраст – до голяма степен с наличието на тромбофилии, които се комбинират с др.фактори: антифосфолипиден синдром, някои малформации на съдовете, а при някои от съдовите заболявания има комбинации. Отделихме внимание на една интересна болест – Niemann-pick, типична за детската възраст, при която прогресиращо се запушват артерии и следват рецидивиращи инсулти. Някои инфекциозни васкулити като варицелните васкулити също могат да бъдат рецидивиращи и да обуславят рецидивиращи мозъчни инсулти.


И не на последно място по важност, бе представена сесия по ДЦП с възможностите за диагностика и лечение. Тук основното е да се направи разлика кое е ДЦП – синдроми, свързани с неразвитие или увреждане на главния мозък по време на ембрионалното развитие, в перинаталния или ранния постнатален период от възпалителни процеси, и тя е непрогресиращ синдром, за разлика от дегенеративните болести. Диагностиката е на базата на прецизно неврологично изследване плюс изобразяващи изследвания и търсене на тромбофилии. Ранната рехабилитация е от съществено значение за живота и качеството му на пациентите.

Коментари за темите на Конференцията от проф. Литвиненко и доц. Димова, очаквайте скоро.

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече