Това заяви пред Здравен навигатор новият председател на БДББ доц. Владимир Ходжев.

Доц. Ходжев, оглавихте Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Какви ще бъдат първите Ви три приоритета като председател на организацията?

Бих искал да кажа, че БДББ следва принципите на Европейското респираторно общество за приемственост между предходния, настоящ и следващ председател. По този начин си поставяме дългосрочни цели, които не зависят от една личност, а са приоритет на цялото Дружество.

Първо, основна насока ще бъде грижата за творческото и професионално израстване на членовете на БДББ и защитата на техните интереси.

Второ, през следващите две години си поставяме за цел да продължим работата си с пациентските организации и други неправителствени организации в борбата с тютюнопушенето и превенцията на белодробните заболявания. Ще продължим да си партнираме с други научни дружества у нас и в чужбина.

На трето, но не на последно място, ще продължим традицията за организиране и провеждане на национални научни прояви /конгреси, конференции, симпозиуми/ и участия в международни форуми, които ще допринесат за повишаване квалификацията на белодробните специалисти и ще затвърдят трайно създадените международни връзки.

Ще работите ли повече за подобряване на ситуацията във Вашата специалност – както като условия и възможности за работа на пулмолозите, така и в интерес на пациентите с белодробни заболявания? Имате ли конкретни планове в тази насока?

Българските пулмолози имат създадени нелоши условия за работа, но разбира се, ние искаме да ги подобрим, съгласно европейските стандарти.

Дружеството смята за целесъобразно да създаде работна група от експерти, която да работи за преодоляване и решаване на проблемите във фтизиатричната мрежа.

Ще организираме кръгла маса за обсъждане на проблемите с дихателната рехабилитация и кислородотерапията у нас.

С мисъл за интересите на нашите пациенти ще продължим инициативите като Ден на пациентите с астма, Ден на пациентите с ХОББ, Ден на спирометрията.

Ще работим в посока на координация с институциите: Комисията по здравеопазване към Народното събрание, Министерството на здравеопазването, НЗОК, Лекарския съюз.

Съвсем наскоро проведохте конгрес, в рамките на който се включиха видни специалисти от страната и чужбина. Вие специално какво бихте отличили като по-интересно и важно от този форум?

Цяло съзвездие от световни авторитети в областта на пулмологията се включиха в научната работа на VII Конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който се проведе от 18 до 21 октомври край Варна. 23 чуждестранни лектори пристигнаха от Европа САЩ, Канада и Япония и изнесоха своите доклади, посрещнати с подчертан интерес от над 300 български медици.

Специално внимание заслужи жестът на проф. Сами Суиса, който избра конгреса на българските пулмолози за първото публично представяне на своето изследване на тема „Рандомизирани срещу проучвания от реалния живот при ХОББ – сравнение между различните терапевтични подходи“. Проф. Сами Суиса работи в Center for Clinical Epidemiology, Lady Davis Institute-Jewish General Hospital, Departments of Epidemiology and Biostatistics and of Medicine, McGill University, Montreal, QC, Canada.

Научното съобщение е направено броени дни преди българския форум в престижното издание Lancet под името „Сравнителна ефективност на комбинацията дългодействащ бета агонист - инхалаторен кортикстероид (LABA-ICS) спрямо дългодействащ мускаринов антагонист (LAMA), като първоначално лечение при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), според нивото на еозинофилите в периферна кръв: популационно кохортно проучване“.

Високото научно равнище на нашият конгрес и включването, както на световни авторитети, така и на представители на най-новото поколение български пулмолози, ме обнадеждава за готовността на нашата общност да допринася все по-активно за промяната в здравеопазването в България.

Мария Радмилова

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече