Безопасността на пациента - бе във фокуса на XII Национален конгрес по нозокомиални инфекции.

Форумът се проведе на 15-16 ноември 2018г. в УМБАЛ „Св. Анна”, София. За дванадесети пореден път Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо” организира своя Национален конгрес по вътреболнични / нозокомиални инфекции, който през последните години е посветен на инициативата на СЗО „Безопасността на пациента – глобално предизвикателство”. През 2018 г. в рамките на конгреса бе включен и шести национален семинар на „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ”, посветен на превенция на нозокомиалните инфекции (НИ) при интензивни грижи и инвазивни процедури. БулНозо обединява усилията на различните медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, превенцията и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) и антимикробната резистентност, идентифицирани, като главна заплаха за общественото здраве от СЗО и европейските институции, включително ECDC, Стокхолм.

Програмата за ограничаване на антимикробната резистентност и инфекциите, свързани с медицинското обслужване – ИСМО (healthcare-associated infections (HAI) е една от 7-те здравни програми, включени в Стратегическата Програма 2015-2020 на Европейския Център за превенция и контрол на заболяванията: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

33 000 пациенти загиват в ЕС годишно от инфекции, причинени от резистентни към антибиотици бактерии. Всяка година в Европейския съюз близо 4 млн. пациенти придобиват инфекции в болниците и приблизително 37 000 от тях завършват летално, като директна последица от инфекциите. Товарът на тези инфекции (здравен и икономически) е сравним с този, причинен от грип, туберкулоза и HIV/AIDS взети заедно! По данни на ECDC, 75% от този товар се дължи на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО/HAIs).

Намаляването на товара чрез подходящи мерки за превенция и контрол на инфекциите, както и разумна антибиотична употреба, може да бъде постижима цел в ЛЗ.

Проучване на ECDC оценява тежестта на 5 типа инфекции, причинени от MDR (множественорезистентни) бактерии и влиянието им върху общественото здраве в European Union и European Economic Area (EU/EEA). Товарът на HAI се измерва с: брой на случаите ИСМО; смъртни случаи, директен резултат и годините живот, инвалидизиран от увреждания (disability-adjusted life years -DALYs).

Тези оценки се основават на данни от Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната резистентност (EARS-Net) от 2015 г. В публикацията* се съобщава, че в Хърватска, България и Унгария над 40% от товара се дължи на инфекции от carbapenem-резистентни или colistin-резистентни бактерии, но общият размер на товара в тези страни е сходен с този, в останалите страни на EU and EEA.

В заключение, проучването показва, че 39% от товарът е причинен от инфекции с бактерии, резистентни на последна линия антибиотици като карбапенеми и колистин. Това нарастване на резистентността започва от 2007 г. и е тревожно, защото тези антибиотици са последните възможности за лечение. Когато те вече не са ефективни, е изключително трудно или в много случаи невъзможно да се лекуват инфекции.

Очаквайте подробности и от проявите на „Медицинска Техника Инженеринг“ в рамките на форума.

Доц. д-р Росица Вачева, председател на „БулНозо“:

През 2009-2017 г. успешно бяха проведени 7 обучителни семинари в различни региони на страната и 5 Национални семинара на „БулНозо Академия” на тема: „Защита на пациента и предпазване на персонала”, целящи да подпомогнат дейността на болниците по внедряване на разпоредения с Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването от 8.05.2013 г. Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Директива 2010/32/ЕС.

През 2018 г. в центъра на програмата бяха :

  • Защитата на персонала в болничните заведения, чрез имунизация срещу нозокомиални инфекции, като хепатит В и грип;
  • Стерилизацията в болничната практика: организация, обучение, приложение на стандартите и проблеми за решаване;
  • Специално внимание беше отделено на появата и разпространението на множествено резистентни патогени и мерки за ограничаване разпространението им;
  • Безопасност на пациента - хигиена на ръцете и превенция на ИСМО при инвазивни процедури;
  • Обявяване и подкрепа на Световната седмица за подобряване осведомеността за прашилна употреба на антибиотиците 12-18 ноември, 2018 г. (СЗО) и Европейски ден на антибиотиците 18 ноември, 2018 (ECDC, Stockholm).

В конгреса взеха участие над 250 медицински специалисти от 52 болници и 12 РЗИ в страната, ФОЗ, медицински колежи и др.: лекари и медицински сестри от рискови клиники, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, хирургия, ортопедия, урология, хематология и др. Специалисти по микробиология, епидемиология, сестри по контрол на инфекциите, болничен епидемиолог/пом. епидемиолог/хигиенна сестра, с цел да се осигури екипността, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ.

В конгреса се включиха 32 участници от различни болници в Македония, водени от председателя на Македонското Дружество по дезинфекция и стерилизация Анета Симоноска.

По време на форума приветствия бяха поднесени от страна на МЗ, д-р Даниела Дариткова - председател на Комисията по здравеопазване, д-р Николай Добрев - директор Медицински дейности на болницата - домакин УМБАЛ „Св. Анна“ и официалните гости на конгреса: д-р Иван Маджаров - председател на БЛС, г-жа Милка Василева - председател на БАПЗГ; проф. Невена Цачева - зам. декан на ФОЗ, МУ-София и председател на Българско Академично дружество по трудова медицина; проф. Йорданка Стоилова - председател на Българско дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни болести; доц. Валери Цеков - председател на Сдружението по иновативна медицина; г-жа Пенка Георгиева - пациентски организации „Заедно с теб“.

Специален гост на конгреса бе д-р Скендер Сила - ръководител на офиса на СЗО в България, който приветства участниците с емоционално слово, свързано със Световната седмица за повишаване информираността за разумна употреба на антибиотици и завърши с цитат на Васил Левски на български език.

Презентациите позволиха на участниците да се запознаят с иновационните подходи и средства, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. Осигурени са удостоверения с кредитна оценка от БЛС и БАПЗГ.

Решаването на проблема нозокомиални инфекции е възможно само чрез усилията на всички граждани на нашето общество – медицински специалисти и пациенти, обединени в изпълнение на националните и европейски приоритети за осигуряване на качествени и безопасни медицински грижи в лечебните заведения на страната.

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции „БулНозо“ беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization sciences, WFHSS). „БулНозо“ отправи покана към ЛЗ за участие в отбелязването на световния Ден на болничната стерилизация, който се провежда на 10 април всяка година. Организирани бяха събития, като Ден на отворените врати, лекция за персонала или направата на постер, посветени на дейността на звеното за централна стерилизация. В програмата на конгреса се състоя и кръгла маса на тема „Болнична стерилизация – съвременни практики и продължаващо обучение“, с гост-лектор Dr. Christine DENIS – президент на WFHSS (Световната федерация по болнична стерилизационна наука) и ръководител на стерилизационната в Лил, Франция – STERINORD (със съдействието на МТИ ООД).

През 2014 г., 2015 г., 2017 г. и 2018 г. са издадени от експертите на „БулНозо“ 4 броя на тематичното приложение към печатния орган „Нозокомиални инфекции”. Сборници с материали, свързани със семинари на БулНозо Академия; директно подпомагат дейността на клиницистите, поради което носят общото название „Помагало за клинициста”: „За превенцията на инфекциите в болничната практика”, 2014 г. - основните постановки на Медицинския стандарт за превенция на ВБИ, както и редица препоръки, важни за ежедневната практика в ЛЗ; „За хигиената на ръцете в медицинската практика”, 2015 г.; „За превенцията на инфекциите, свързани с инвазивни процедури в медицинската практика“ 2017; „За дезинфекцията и стерилизацията в болничната практика“, 2018; това ръководство получиха в материалите си от конгреса всички участници.

На обновената интернет страница www.bulnoso.org са публикувани: всички броеве на списанието; материали за минали и предстоящи симпозиуми/конгреси; подбрани статии от списанието, важни за практическата работа на специалистите – препоръки и указания за изготвяне на протоколи, резултати от анкетни проучвания и образци на анкетни карти, информация за нови ваксини и др.

От 2017 г. „БулНозо“ е приет в Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести - ESCMID, като асоцииран член.

„БулНозо“ е представена в Европейската платформа за безопасност на пациентите EUNETIPS, като взехме участие в проучване: Survey on existing mandatory and recommended national indicators on HAI prevention and control in Europe. „БулНозо“ е представена в Alliance to Save our Antibiotics.

Бордът на БулНозо и д-р Кристин Денис

Доц. Вачева заедно с колеги от Македония

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече