Radiology Together – с ясна визия за бъдещето.

Национална конференция на младите радиолози с международно участие се проведе в МУ-Пловдив на емблематичната за радиолозите дата 8 ноември. На тази дата през 1895г. Вилхелм Рьонтген открива и документира електромагнитно излъчване, известно днес като рентгеново. „Денят е обявен за международен ден на радиологията, а от 2007г. за ден и на рентгеновите лаборанти,” каза пред Здравен навигатор организаторът на събитието проф. Кичка Велкова (Катедра по Образна диагностика, Медицински Факултет, МУ-Пловдив).

Конференцията бе част от инициативата Radiology Together, а темата – идентична с тази на Международния ден на радиологията, но разширена като кардиоваскуларна. „Даде се възможност на младите рентгенолози, студенти и рентгенови лаборанти за презентация и в друга тематика,” допълни проф. Велкова. Макар фокусът на срещата да беше Cardiac imaging, цяла сесия в програмата бе посветена на медицинските физици.7-ми ноември е ден на медицинската физика и всяка година на 8-ноември в Университета в Пловдив, съвместно с медицинските физици, празнуваме съчетано двете дати. В конференцията презентираха и млади физици от МУ, ПУ и Техническия Университет в Пловдив. Презентациите предизвикаха голям интерес с последващи дискусии,” уточни още проф. Велкова.


проф. Г. Кирова, първата от ляво надясно

Проф. Галина Кирова, председател на Българско кардиоторакално дружество и инициатор на движението Radiology Together изнесе презентация на тема „Контрастиране при кардио-магнитен резонанс – да достигнем до резултата чрез разбиране на техниката и фармакокинетиката на медикамента”.

Проф. Кирова, защо е важна тази презентация за младите Ви колеги?

Тази година “Кардио-образна диагностика” е централна тема за всички, които отбелязват деня на рентгенологията. Ние също акцентирахме на актуалните проблеми в кардиодиагностиката. За един обучителен форум темата за контрастирането на миокарда е важна по няколко причини: първо, това е трудна материя от гледна точка на физиката на получаване на образа и биодистрибуцията на контрастната материя в отделните фази на разпределение в тъканите; второ, правилно извлечената информация от получените образи лежи в основата на интерпретацията на находката и поставяне на правилната диагноза; и трето, познаването на фармакокинетиката на Гадолиниевите контрастни материи е в основата на сигурността на пациента при назначаване и провеждане на изследванията. За да оценят баланса полза/вреда, младите колеги трябва да познават медикаментите, техниката на изследване и принадената стойност, която това изследване носи за последващото лечение.Това ли беше последното събитие Radiology Together за тази година? Какви нови събития на Radiology Together планирате през 2019 г.?

Да. Това беше поредната успешна година за Radiology Together. Изпълнихме плановете, които си бяхме поставили, особено с предходното голямо събитие, което беше посветено на научната работа, участието в научни проекти, етиката в научната работа, писането и редактиране на статии. Успоредно провеждахме и т.нар. “малки срещи”, които дават възможност на младите хора да изграждат сръчности при презентиране и водене на научна дискусия в критична, но дружелюбна среда.

Сега сме в процес на подготвяне на програмата за следващата година. Отново смятаме да кандидатстваме с проект към Educational Department на BRACCO, които до този момент са наш основен спонсор. Постоянството ни впечатли Образователния комитет на Европейското дружество по радиология (ESR) и следващата година смятаме да поканим млади колеги от други държави да се присъединят към инициативата. Със сигурност в програмата ще има включено събитие от голям мащаб на основна, философска тема, като бъдещето на рентгенологията например. Ще продължат и “малките” сбирки, които стоят в основата на целите на организацията.

Снимки: Здравен навигатор
Редактор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече