Председателят на A GP/FM SEE пред Здравен навигатор.

Д-р. Шукриев, проведохте в Пловдив IV Юбилеен конгрес на Асоциацията на фамилните лекари на Югоизточна Европа. Много запомнящо се и тържествено откриване. Разкажете повече за Асоциацията.

Това е конгрес, който отбеляза 15 г. от създаването на Асоциацията на фамилните лекари на Югоизточна Европа (A GP/FM SEE) и затова е юбилеен. Идеята за създаване на такава Асоциация се роди през 2002г. на III Конгрес на ОПЛ в тогавашна Югославия във Върнячка баня, а идеята се реализира година по-късно, по време на XVI Конгрес на лекарите в Македония, който се проведе в Охрид. От тогава изминаха 15 години от работата на Асоциацията – период, който може би е кратък, но също така – многозначен; период, към който трябва да се отнасяме с уважение.

Искам да кажа, без излишна скромност, че работихме доста. Имаме организирани вече 4 конгреса и 6 конференции, като 6-тата конференция ще бъде през 2019г. в Одрин, Турция. Асоциацията посещава, подкрепя и поддържа 11-те национални сдружения, нейни членки. Трябва да спомена също и кръглите маси, както тази, която направихме тук. В презентацията си на откриването на Конгреса споменах само част от това, което сме направили, но няма да съм изчерпателен, ако не кажа, че за работата на Асоциацията е важна и публицистичната дейност. Издали сме 4 книги и други 3 в сътрудничество с национални сдружения. Имаме амбиция да превърнем бюлетина на Асоциацията в престижно списание, което да бъде референт за професионалистите.Какви бяха акцентите в научната програма?

Мотото на Конгерса тази година бе „Общата/семейна медицина – предизвикателство, което си заслужава!”. И е точно така. За цялото време от формирането на Асоциацията мога да кажа, че сме в постоянни преговори и работа с всички държавни институции, всеки в своята страна. За жалост, някои проблеми успяваме да решим, но други не зависят от нас. Държавните институции често не осъзнават и не разбират значението на семейната медицина. При условие, че общата/семейната медицина е академична дисциплина, която трябва да лекува 80% от хората в първичната помощ, то една добра услуга в този смисъл пести много повече средства, отколкото пациентът да бъде обслужен в специализираната помощ. За това смятам, че приоритет на държавните институции, МЗ и НЗОК трябва да е семейната и общата медицина.

Иначе съм изключително доволен от посещаемостта на този конгрес с над 1300 делегата. Залите бяха препълнени и се отделяше специално внимание на дискусиите в края на сесиите, които бяха от практическа и образоватена полза за присъстващите.

Темите, които Конгресът разгледа бяха разпределени в 8 сесии: превенция, лечение и контрол на неинфекциозни заболяавния в първичната помощ; грижа за децата и старците; палиативна грижа и палиативна медицина; оценка и модификация на факторите – добрите практики; интердисциплинарни подходи в първичната помощ; семейните лекари и ОПЛ в първичната помощ в обществото на 21век; лекарското здраве и кондиция; и Вария.Какво е Вашето послание към колегите Ви?

Искам да поздравя всички колеги и участници, членки на Асоциацията. Всички те са прекрасни хора, чиято работна основа и център на внимание е пациентът. Грижата за него и неговото семейство е задачата на семейния лекар, но искам да отправя едно послание, касаещо техния професионализъм: Знанието е най-важно! Работете върху образоваността си! Само така може да се расте. Особено във време, в което новостите следват едно след друго. А по отношение ефектите от подобни събития мога да заявя, че обменът на мисли и опит между практиките в отделните страни е прекрасно, полезно и обнадеждаващо!

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече