DMS5 – облекчените промени за диагностициране на аутизма.


Няколко лекции, посветени на аутизма и нервно-психическото развитие се изнесоха на Националния конгрес по педиатрия в рамките на сесия Неврология. Проф. Д-р Иван Иванов, началник Клиника по Педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив бе модератор на сесията и представи лекция за възможностите за ранна диагностика на разстройството от аутистичния спектър. Здравен навигатор разговаря със специалиста на две теми: аутизъм и тест за оценка на нервно-психичното развитие на петгодишните.Аутизъм

Проф. Иванов, какво ново в областта на аутизма?

Вече няколко неща се случват по отношение на аутизма, които са важни. Ръководството на Американската психиатрична асоциация по отношение диагностика на психиатрични заболявания DMS5 претърпя корекции през 2013г. и нанесените промени облекчиха диагнозата. В България се работи по МКБ10, което създава повече трудности в диагностиката, отколкото посредством DMS5. Целта на тази презентация пред педиатрите е, да се възползват от критериите на ръководството DMS5 при такива пациенти; да могат да ги диагностицират и да се започне навреме терапевтична интервенция. Ръководството е общодостъпно и може да се намери в определени уебсайтове.

Ще се справят ли детските психиатри с всички диагностицирани?

Ние не сме психиатри. Детските психиатри са обучени да работят аутизъм, но те са около 25 за цяла България. Едно заболяване, което е с честота 1:100 деца не може да се обхване изцяло от тях, но е добре някой същевременно да прави тази ревизия. По този начин, когато педиатрите поставят диагнозата, на много деца ще може да се осигури навременно начало на терапия, а след това диагнозата може да бъде отхвърлена с проследяване. В световните данни около 25% от тези диагнози впоследствие отпадат.

Това ли беше есенцията на лекцията Ви?

Моята лекция беше как да диагностицираш дете с аутизъм, а доц. Пачева представи причините за аутизма.

Много спекулативни теории има за причините, които пораждат аутизъм. Къде е истината?

Стандартното схващане е, че не повече от 10-15% от аутизма има ясно изразена причина, която в болшинството от случаите е генетична и много по-рядко е свързана с целиакия или енцефалопатия. Заболяването е полигенно, дължи се на унаследяване на комбинация от няколко вида гени плюс неблагоприятни условия на средата. Връзката между храненето и аутизма е по-скоро хипотетична и се състои в това, че децата с аутизъм имат абнормна чревна флора, ненормален метаболизъм, бактериален свръхрастеж, интоксикация от пропионова киселина. Освен това, по отношение чревната пропускливост, през нея преминават несмлени казоморфини или метаболити на глутеновата киселина, които влияят на опиоидните рецептори в мозъка и оттам водят до аутизъм. Само че това са теории, които не са доказани за тези пациенти, а връзката между абнормната чревна флора и аутизма може да е обратна: че абнормната флора на тези деца е от рестриктивното им хранене. 30% от децата са на различни диети: безглутенова, безказеинова, но те не спират симптомите на аутизъм, нито ги лекуват.

А ваксините? Могат ли вече майките да се успокоят по отношение на тях?

Категорично! Майките да се успокоят - ваксинацията не предизвиква аутизъм. Тя просто съвпада по време, защото симптомите на аутизъм се проявяват най-често около 18м. възраст.

Тест за нервно-психическо развитие на 5-годишна възраст


Д-р Йорданова

Проф. Иванов, много интересна тема бе представена от д-р Р. Йорданова. Разкажете повече за това начинание, в което Вие също сте дълбоко замесен.

В началото на 90-те години проследявахме една кохорта пациенти, които като станаха на 5 години, нямахме тест, с който да ги изследваме. Този тест не е нов, но е осъвременен, стандартизиран, променян и адаптиран. Оказа се, че в България няма подходящ за тази възраст тест и ние намерихме един финландски, а Финландия в момента е страната с най-добро здравеопазване и връзката между здравно състояние и обучителна програма е най-добре представена там. Този финландски тест работи добре – дава хем точкова оценка, хем качество по 12 отделни домейна на развитие: груба моторика, реч, поведение и др., и дава възможност да се проследи във времето развитието на това дете. Но той изследва само минималното мозъчно увреждане, затова ние добавихме още модерни тестове за перцепция, когнитивни показатели, разделихме вербален и невербален интелект в него. А най-голямото достойнство е, че д-р Йорданова посвети една година, за да обиколи 35 детски градини в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали с избрани на случаен принцип деца от градове и села, за да може извадката да бъде представителна за българската популация. Така тестът се стандартизира.Какво става след като се приложи този тест? Следващата стъпка каква е?

Логиката е, че трябва да светне червената лампа. Когато има дете, което изостава (в реч, в груба или фина моторика, в когнитивно развитие, в поведение...), се отива при съответния специалист (педиатър, детски невролог, психиатър, психолог). На това дете му се прави програма, а след 3-6 м. – преоценка като се вижда какъв е прогресът и ако няма, къде е проблемът. Ако се намерят данни за генетично или придобито заболяване, се предприема лечение. Поантата е в това, че мнозинството от децата, които изостават, нямат заболяване. Трябва да се подобри развитието им, за да стигнат оптималния капацитет и като станат на 7г., да бъдат готови за училище. Това са 2 години време, за да влезе детето в нормата.

Кой ще финансира тази програма и как ще се наложи като стандарт?

Ще предложим на няколко регионални инспекции към Министерството на образованието да въведат теста в съответните детски градини. Той може да се прави от педагозите на място или от специалисти, но трябва да се въведе при всички деца. Ако резултатите са добри, може тестът да стане на национално ниво. А доказателство за работещата програма е, когато спадне процентът на деца с образователни потребности в училищна възраст.

Министерство на образованието имат тестове за лицензираните детски градини, които изследват нивото на децата в предучилищна възраст. Запознати ли сте с тях?
Когато подготвяхме този тест, изчетохме всички тестове за начална училищна готовност и вкарахме в нашия елементи и от другите. Разликата е, че нашият тест е универсален за целия свят, изработен от психиатри, психолози, детски невролози и др. специално за тази цел. Вторият плюс на теста ни е, че той е стандартизиран за страната ни при сегашните условия. В последните 10 г. никой не е стандартизирал такъв тест у нас. Има едни за детско развитие при тригодишните, но те са пожелателни.Каква е крайната цел на тестуването?

Целта на всяка терапевтична интервенция е проблемът да изчезне. Той обаче почти никога не изчезва. Детето се прави обучаемо, но първичните му проблеми винаги остават специфична трудност за него, защото обикновено има вътрешни специфични функции на мозъка, които при това дете протичат по-трудно заради специфични генетични особености. Първото, което трябва да се направи при индикиране на проблем, е запознаване на заинтересованите лица, определяне на структурите, които ще поемат нещата. Обикновено трябва да се обучат допълнителни хора, защото тези проблеми рядко се решават в ограничено работно време. Например, четенето на приказка, стимулирането на рисуване при децата – все неща, които семейства с нормален статус дори не отчитат като качества, а други трябва специално да бъдат обучени и да им бъде обяснено защо тези неща са важни, за да съдействат в този процес. Този тест е направен така, че всеки да може да работи с него. И изобщо не е толкова трудно, ако имаш отдадени на това хора, да има схема и медиатори. Това не е програма, която цели дадена общност или кръг да спечелят някаква програма. Това е кауза. Да си здрав не е достатъчно. Трябва да имаш и умения.


Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече