Това заяви Андреас Уолтър, генерален директор на EMVO пред Здравен навигатор.

Господин Уолтър, разкажете малко повече за Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) и мисията й?

Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) е белгийска организация с нестопанска цел. Тя представлява заинтересованите страни, обединени в осигуряването на законната верига за доставки от фалшифицирани лекарства.

Учредители са Европейската федерация на фармацевтичната индустрия, Европейската асоциация по генерични и биоподобни лекарства, Фармацевтичната група на Европейския съюз, Европейската асоциация за разпространение на здравеопазването и Европейска асоциация на европейските фармацевтични компании.

Каква е целта на тази доста глобална система за верификация на медикаментите?

Тези, които участват в разпространението на лекарствени продукти в Европа, вече са отбелязали 9 февруари 2019 г. в календара си. На тази дата влиза в сила Европейската директива за фалшифицираните лекарствени продукти (2011/62/EC). Тази Директива помага на производителите, търговците на едро и доставчиците на логистични услуги във фармацевтичната промишленост да се борят срещу фалшифицирането на лекарствени продукти, като по този начин подобряват безопасността на пациентите.

Предприемат се мерки като задължителни елементи за безопасност - уникален идентификатор (GS1 двуизмерен баркод) и средство, което предпазва опаковките от преднамерено отваряне. Има общо лого на държавите-членки на ЕС за идентифициране на законните онлайн аптеки. А също така - по-строги правила за внос на активни фармацевтични съставки. Засилват се и изискванията за водене на отчетност за дистрибуторите на едро.

По този начин ще се проверява автентичността на всеки лекарствен продукт, произведен или разпространен в Европа.

Успешно развихме и стартирахме европейския хъб. Създадохме система, която позволява на фармацевтичните производители да се съобразят с Директивата и Делегирания регламент. Пътят е построен и сега е ред на всички участници да поемат по него. Основната цел на EMVO за 2019 г. е плавен и регулиран преход към цялостното функциониране на европейската система за верификация на лекарствата.

Как мислите, България ще се справи ли с предизвикателството?

Според мен страната ви доста поработи в тази насока и има реални, добри шансове да внедри проекта. Това според мен се дължи до голяма степен и на усилията, които бяха положени от страна на Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

Андреас Уолтър, директор на EMVO и Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ.

Снимки: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече