За експертизата при инвазивните образни изследвания, трупането на опит и изключения телевизор.


Интервенционалната кардиология е особена специалност. Тя е динамична, конфронтира уменията, които си придобил с новостите и препоръките, които се променят в резултат на множество проучвания. Това те отворя към нова опитност и те изпълва с тайна сила, която те прави по-търпелив, задълбочен и те държи далеч от компютри и скучни телевизионни филми.” С патос, но не и лишен от чувство за хумор, проф. д-р Робърт Гил, (началник на Департамента по инвазивна кардиология в Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior във Варшава, председател на Полското кардиологично дружество и бивш председател на Асоциацията по интервенционалнат кардиология на Полша), се обърна към аудиторията на откриването на VIII Български курс по бифуркации и сложни коронарни интервенции. „Ние се чувстваме благодарни да бъдем активни, да образоваме и обучаваме, и да срещаме млади хора, с които да споделяме опита си. След много години работа в интервенционалната кардиология, аз изпълних волята на първия ми учител, който каза: „Ти срещна мен и сега ти трябва да предадеш опита си на другите. В крайна сметка, това е смисълът."


От ляво надясно: проф. Гил, проф. Лувард и д-р Гелев

Проф. Гил изнесе лекция за образните методи за оценка на лявата коронарна артерия - Left Main (LM) като част от сесията за лечението на дистални LM бифуркации. В нея той разгледа предимствата на различните образни методологии (IVUS, OCT) и ги съпостави с изследване на коронарния резерв – FFR. Голям процент от приключилите успешно ангиографски направлявани случаи демонстрират постпроцедурални проблеми, засечени от допълнителни образни изследвания, оценяващи състоянието вътре в манипулираните съдове. Това налага повдигането на етичен, практичен и не на последно място – финансов въпрос за мястото и честотата на прилаганите образни методи.

Моето мнение: при проблеми със ствола или бифуркацията на лявата коронарна артерия (LM)трябва масово, при всеки единичен случай, да се прилага инвазивно образно изследване.” Това каза за Здравен навигатор проф. Гил, започвайки разговор за мястото и значимостта на образните методи:

"Несъмнено образните методи са от полза. Те улесняват вземането на решения и спомагат да се протоколира точно всеки пациент – на базата на образните резултати пациентите могат да се селектират правилно за реваскуларизация, а и като краен ефект се постига повече, отколкото само под ангиографско рентгеново проследяване. Затова е необходимо да се обучават специалисти в образните методи, защото сравнено с функционалната оценка на стеноза при LM, интерпретацията е относително лесна. Има един проблем обаче: не е достатъчно само да купиш апаратурата и да го прилагаш на изолиран случай, следвайки дословно препоръките, а да знаеш какво правиш, защо го правиш и как интерпретираш видяното. Нужно е да достигнеш определен брой случаи, за да се научиш да интерпретираш правилно и да вземаш правилни решения. Просто образните методи изискват много повече търпение, време и натрупване.

Всеки добър оператор ли е добър „четец” на образи?

Темата за добрия интервенционален кардиолог е малко деликатна, защото това, което те прави добър е комплекс от качества плюс добра екипна работа. Само да си добър в ръцете не достатъчно! Трябва ти ум, опит и много посветени часове, за да лекуваш правилно пациента си. Трябват също индивидуални качества като търпение, психическа стабилност, издържливост, бърза съобразителност, да знаеш кога да тръгнеш и кога да спреш, защото работиш с буден пациент и често под стреса на възникнали затруднения и усложнения.

Да предположим, че всички тези качества са налични сред 10-15 интервенционални кардиолози в един университетски кардиологичен център. Дори тогава е наивно да очакваме, че всички те ще постигнат еднакво добро ниво след обучението на образните методики. За това е много по-добре в центъра да имаш един-двама специалисти на разположение, които да интерпретират сложните случаи. Според мен във всеки специализиран център трябва да има хора на експертно ниво и продължителен процес на обучение на операторите – така само може да се избегне ситуация, при която се инвестира за апаратура, извършва се диагностичната част, а заключенията се разчитат погрешно и от там се предприема и погрешна стратегия за лечението на пациента. И в тази връзка искам да кажа, че е невъзможно да научиш образните методи само от участието си в курс като този. Те изискват дълга практика под ръководството на експерти, които да те научат да използваш правилно данните, показвайки ти всички тънкости, необходими за правилното интерпретиране на образната находка.


Много се спекулира с това, че IVUS, OCT, FFR са все инвазивни изследвания, които имат самостоятелен риск за усложнения...

Те са толкова инвазивни, колкото и коронарната ангиография, но ако спазваш инструкциите, ако подхождаш стъпка по стъпка според препоръките, те крият минимален потенциален риск от усложнения, най-честия от които е спазъм, който лесно се елиминира с приложението на нитроглицерин.


Образните методи, за които говирм, реимбурсират ли се в Полша?

Да! Почакахме за това няколко години и преди две години се взе решение за реимбурсация на изследванията за всичките индикации, препоръчани от Европейското кардиологично дружество. Това много ни помогна. Любопитното в случая е, че през първата година не се увеличи значимо броят на изследванията. Моята интерпретация е, че една част от специалистите са били сигурни в резултатността от работата си, а при другата е липсвала висока експертна оценка спрямо образните изследвания, а и са пестили време. През втората година обаче приложението на образни изследвания се увеличи с 5 и стигна до 15%. Вярвам, че през 2019г ще минем 20%. От една страна това води до оценка и валидизация на качеството на извършената перкутанна интервенция (PCI), от друга – до оптимизация на работата на оператора, тъй като годишния бюджет на всеки център е ограничен и парите се разпределят сред други процедури. Така че тези образни изследвания не могат и не трябва да се правят при всеки случай, но при болестите на LM, според мен, са задължителни.


По време на сесиите на живо, проф. Гил извърши СТО PCI на LM


Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече