Институцията е осъдена да заплати сумата от 42 115лв.

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Ант. Марков-Варна“ ЕООД осъди НЗОК да заплати сумата от 42 115лв., за извършена но неплатена надлимитна дейност за 2016 година.

Съдът намира, че следва да се извърши плащане и над лимитните дейности, тъй като в договорите не е предвидена възможност, след изчерпване на предварително определените стойности, лечебното заведение да прекрати извършването на възложените му дейности.

За договорените клаузи за месечен лимит, съдът намира, че противоречат на императивни правни норми чл.35 от ЗЗО, поради което и не пораждат действие. Съобразно посочените в договорите задължения на изпълнителя се установява, че НЗОК му е възложила изпълнението на дейностите, предмет на договорите, като не е поставено ограничение на приема на здравноосигурени лица съобразно лимита на договорените средства, поради което задължение на възложителя е да заплати стойността на тези лечения по силата на здравното осигуряване. НЗОК трябва да заплати и 3653,24 лева за направените по делото разноски.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече