Това коментира проф. Панайот Куртев, Началник Клиника по коремна хирургия в УСБАЛО-София, след форума на болницата.

Проф. Куртев, бяхте един от ключовите участници в IX-та Научна конференция „Новости в онкологията - III част. Диагностика и лечение на рецидивиращите и метастазирали тумори“, която традиционно провежда УСБАЛО-София. Бихте ли очертали кои според Вас бяха акцентите и по-важните топици в рамките на форума?

Научните конференции по Онкология станаха традиция в България. На тези форуми се представят основните насоки в развитието на онкологията. По принцип те трябва да се провеждат след Световната конференция “ASCO” в Чикаго, но за съжаление тази година форумът се проведе по-рано.

Всеки един от докладите сам по себе си беше ключов в развитието на новите насоки в онкологията. Например – „Приноси на хибридната SPECT/CT“, новите насоки в лечението на малигнения меланом, таргетните терапии в комбинация с химиотерапевтичното лечение и новите генетични изследвания, интраоперативната сентинелна диагностика при рак на дебелото черво и ректума, рака на гърдата и простата и др.

Вие модерирахте един от панелите на събитието и с интерес следяхте презентациите на колегите Ви; в това число – бяхте един от активните делегати на форума, които задаваха въпроси към докладчиците. Ако трябва да споделите личните Ви впечатления – кои теми Ви се сториха най-интересни и иновативни?

По отношение на интересните и иновативни теми бих казал, че в онкологията всичко е интересно, тъй като и колкото да е малък приносът, щом има отношение за диагностиката и терапията, той е от изключително важно значение за борбата с това тежко заболяване.

Какво е Вашето послание към колегите Ви, особено към по-младите кадри, занимаващи се с терапия на онкологичните заболявания?

Моето послание към младите колеги е следното: Онкологичните заболявания са много интересни, защото тяхното разбиране включва огромна палитра от дисциплини.

Младите колеги е задължително да се образоват и информират в различни насоки, като биология, биохимия, физикохимия, генетика и др. Тези комплексни знания ще спомогнат за търсене на нови методи в диагностиката и лечението на туморните заболявания.

От ляво на дясно - проф. П. Куртев, проф. И. Гаврилов и д-р Ст. Константинов.

Снимки: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече