Доц. Христова: „ЕхоКГ е една хемодинамика, а не само замерване на размери и определяне на обеми.”


За трети пореден път Работната група по ехокардиография в България и Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията проведоха национална среща. Събитието се случи между 4 и 6 юли в гр. Правец и на него присъстваха близо 200 специалисти в областта на кардиологията, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности.Научната програма на Националната среща бе изключително богата, разделена в сесии, засягащи цялата диагностика по отношение на мултимодалната образна диагностика, клапни заболявания, левокамерна и деснокамерна функция, стрес-ехокардиография, субклинично заболяване на миокарда и др.


Д-р Р. Шабани (очаквайте интервю със специалиста от УМБАЛ "Александровска")

Модератори и лектори бяха доц. К. Христова, доц. Е. Кинова, доц. Я. Симова, д-р Шабани, д-р А. Носиков, д-р С. Цонев, проф. Н. Златарева, проф. Цв. Кътова, проф. Г. Кирова, проф. Пл. Панайотов, проф. И. Петров, д-р А. Келчев, д-р Д. Панайотова, д-р Я. Гецов, проф. М. Станева, д-р В. Стоянова, д-р Б. Богданова, проф. Й. Йотов и доц. В. Минчева. Международните гост-лектори бяха представени от V.M.Parato, J.Separovic (очаквайте интервю), E.Picano, B.Milovanovic, A.Almeida, M.Galderisi и P.Popeski.


Доц. К. Христова

На Отчетно изборно събрание бе учредена Асоциация по сърдечносъдова диагностика (АССД) с Председател доц. Е. Кинова. „Аз съм все още председател за следващите 2-3 месеца, докато излезе решението на съда и се обяви новата асоциация,” сподели пред Здравен навигатор доц. Христова и уточни, че АССД ще замени съществуващата до момента РГ по ехокардиография.

Освен лекционна част, какви други форми на представяне на образните методики използвахте?

Направихме два практически workshop-а, на които демонстрирахме новите методики за оценка на левокамерна и деснокамерна функция; приложението на изкуствен интелект най-вече за оценка на тези пациенти, тъй като това са софтуери, които решават на момента кога, как и кой от всички архивирани образи да се анализират. Разделихме желаещите на две работни групи, за да може всеки от тях да изпита програмите, да свикнат как се работи, тъй като технологията, която беше доста трудоемка, вече е улеснена – буквално за няколко минути получаваме цялата диагностика.

Това означава ли, че облекчената работа на специалиста с развитието на технологиите ще го направи по-инертен или точно обратното: ще трябва да добавя нови познания непрекъснато, за да „расте” заедно с технологиите?

Специалистът трябва непрекъснато да се обучава, за да „расте“ заедно с технологиите. Затова ние трябва да провеждаме такива курсове, както за специализанти, така и за специалисти за експертно ниво. Тези техники навлязоха в България и тепърва ще навлизат още много нови.


Проф. Сепарович, световен експерт в образната диагностика (очаквайте интервю)

Обявихте 2023г. за домакин на Световния конгрес по ехокардиография. Това са само 5 години след провеждането на този световен форум в Албена. Симпатии или заслуги стоят зад това решение?

Това е голяма чест за нас. Тази година се срещнахме с представители на Световната асоциация по ултразвук, на която проф. Нанда (председател на ISCU – Международна асоциация по сърдечносъдов ултразвук) изрази очарованието си от събитието, което направихме миналата година в к.к. Албена и пожела след 2022г. световният форум отново да се върне в България.

В разговора си с него тогава той изрази изненадата си, че в областта на образната диагностика работят много жени и нивото на тяхната експертиза е изключително високо. В този ред на мисли тази подспециалност предпочитана ли е сред младите и студентите по медицина?

Опитваме се да привлечем младите колеги, особено тези които са се ориентирали към кардиологията, с презентиране на клинични случаи, с малки награди, възможност за спонсорство чрез Фондацията, да ги обучаваме допълнително и да ги включваме в нашите проекти. Така се надяваме да им създадем самочувствие равно на това на другите млади колеги, които са много добре презентирани в Европейската асоциация. Съжалявам, че на този етап не много млади колеги проявяват интерес към образната диагностика, а ние имаме възможност всяка година да изпращаме по 5-10 от тях на Европейския конгрес.

Все пак ЕхоКГ съчетава много научни дисциплини, част от които не са медицински...

ЕхоКГ е една хемодинамика, а не само замерване на размери и определяне на обеми. Това е хемодинамика, която трябва да се разбира. Преди няколко години, когато започнахме усърдно да правим тези курсове, колегите с недоверие погледнаха на всичко това и казаха „Какво толкова – замерване на образи....?“ Но вече виждаме, че те наистина проявяват интерес и знанията, които имат са значително по-добри в сравнение с тези , с които започнахме преди време.

Анелия Николова
Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече