Целта е осъществяване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични прегледи.

РЗИ-Шумен провежда избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г. Това се вижда от интернет-страницата на здравния инспекторат.

Целта е осъществяване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични прегледи на лица от ромски произход в населени места и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Шумен като РЗИ ще предостави мобилен АГ кабинет.

Задачите на лечебното заведение са ранна регистрация на бременни, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилки и осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилен АГ кабинет в населени места с компактно ромско население на лица от ромски произход в населени места на територията на област Шумен.

РЗИ ще плати на лечебното заведение 12 500, в които влизат всички разходи за медицински персонал, шофьор, поддръжка на медицинската апаратура, сервиз на автомобила, обслужване на мобилния кабинет, охрана и др.

Кандидатите могат да подават заявление за участие до 30.08.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече