Предстои да се проведе от 24 до 25 oктомври 2019 г., София.

Събитието се организира от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина (БАППМ), в сътрудничество с Европейски Алианс за Персонализирана Медицина (ЕАПМ), Медицински университет-Плевен и Научно дружество по геномика и генетика на човека. Това информира председателят на БАППМ д-р Жасмина Коева-Балабанова (на снимката).

Основна цел на конференцията е да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и регионално сътрудничество между страните от Балканския регион.

Персонализираната медицина е сравнително нова парадигма в здравеопазването, касаеща интегрирането й в здравните системи; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка; ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациентите да иновативно лечение.

В рамките на срещата, в областта на молекулярна патология предстои от своя страна да се обсъдят новите достижения и практическото им приложение в областта; прецизирана образна диагностика; персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията, персонализирана медицина в хематологията, персонализирана медицина и редки болести, персонализирана медицина в ендокринологията, персонализирана медицина в лечението на вирусни заболявания, персонализирана медицина в неврологията и психиатрията.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече