Медицината в нашата област толкова напредна, че вече можем да говорим и за излекуване, отчетоха специалисти.

Днес в Кино Култура-София, се проведе пресконференция за представяне на социологическо проучване на агенция ЕСТАТ на тема „Злокачествените заболявания на кръвта – разпространение, нагласи и информираност на населението“. От данните, които бяха изнесени, стана ясно, че българското население има сравнително ограничени виждания по отношение на онкохематологичните заболявания. Под 11% от българите възприемат злокачествените заболявания на кръвта като контролируеми и дори лечими. За напредъка в лечението на тези болести са чували под 50% от всички, като 16% смятат иновациите в борбата с тях за съществени. Това сочат резултатите от социологическо проучване на агенция ЕСТАТ на тема „Злокачествените заболявания на кръвта – разпространение, нагласи и информираност на населението“. Данните бяха представени от социолога Йоана Ангелова. Проучването е проведено в рамките на информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“ в периода 15-24 юли 2019 г. сред 1000 пълнолетни български граждани.

Експертите, в лицето на проф. д-р Жанет Грудева (главен координатор на експертния съвет по клинична хематология), проф. д-р Маргарита Генова (председател на Българското медицинско сдружение по хематология) и проф. д-р Добрин Константинов (главен координатор на експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология), „развенчаха“ този мит, като отбелязаха сериозния напредък в областта на онкохематологията през последните години и обстоятелството, че при част от заболяванията дори вече може да се говори за излекуване. Модератор на форума бе Деян Денев, директор на ARPharM.

В рамките на срещата, която се организира по инициатива на фармацевтична компания Novartis, бяха представени и предстоящите информационни активности по кампанията „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“, както и актуални данни за заболеваемостта.

Проф. Грудева отбеляза, че диагнози, които допреди години са се смятали за нелечими и фатални, сега вече се лекуват, благодарение на съвременните таргетни терапии и лекарствени форми. Нещо повече – дори вече може да се говори за излекуване и спиране на част от медикаментите в областта на онкохематологията.

Специалистът припомни, че злокачествените заболявания на кръвта са над 130 типа и се делят основно на три вида - левкемия, лимфом и миелом. Тя се спря и на симптомите им, които според проучването все още са непознати на обществото: екстремна уморяемост, повтарящи се инфекции, необяснима загуба на телесно тегло, лесно кървене или кръвонасядане, обилно нощно изпотяване, подутини или отоци по врата, главата, слабините и корема, сърбяща кожа, костни или ставни болки.

Злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда, заяви проф. Грудева и добави, че благодарение на иновациите 5-годишната преживяемост значително е подобрена през последните години. При пациентите с миелом от 12% в началото на 60-те години на миналия век тя е достигнала до 50% през 2012 г. Този процент при пациентите с Нехочкинов лимфом се е увеличил от 31% на 73%, при хората с Хочкинов лимфом - от 40% на 89% и при пациентите с левкемия - от 14% на 63%.

„И болният, и неговият лекуващ лекар имат нужда от увереност в точността на поставената диагноза, която да е гаранция, че ще бъде приложено най-ефективното модерно лечение. Съвременните диагностични стратегии са насочени към съпоставка и потвърждаване на резултатите чрез различни подходи за максимална прецизност и надеждност на окончателната диагноза. Нарастващите изисквания на обществото и здравната система изискват гаранции за навременност, достъпност и високо качество на здравните услуги; максимално прецизирана диагноза и съвременна медикаментозна терапия“, коментира проф. Генова.

Проф. д-р Маргарита Генова каза, че усъвършенстването на диагностиката е един от най-важните аспекти в подобряване на изхода от злокачествените заболявания на кръвта. Причината е, че правилното диагностициране е все по-важно в условията на новите таргетни терапии. Благодарение на иновациите в медицината над 70% от пациентите имат повече от петгодишна преживеямост, добави проф. Генова.

Проф. Добрин Константинов представи данни за най-честите злокачествени заболявания на кръвта при децата. Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при деца с онкохематологични заболявания от 0 до 19 г. се е увеличила до 85 %. В сравнение с 60-те гoдини на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При Неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом от 50% до 90%. Около 85% от всички левкемии в детска възраст са остри лимфобластни, по-малък процент заемат миелоидните левкемии.

Деян Денев, директор ARPharM, отбеляза, че иновациите в медицината бележат значителен прогрес в борбата със злокачествените заболявания. Близо 40% от всички нови онкологични лекарства от 2000 г. насам са за онкохематологични болести. В момента над 334 медикамента за злокачествени заболявания са в процес на проучване (фаза II, фаза III). В същото време от 121 одобрени иновативни медикаменти в страните в Европейския съюз (ЕС) в България се реимбурсират едва 23 (за период от 3 години). За реимбурсирането на едно лекарство в България, след одобрението му от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), са необходими средно 547 дни. С новите регулации се очаква този период да се увеличи поне с около 180 дни, каза Денев и добави, че страните в Източна и Южна Европа инвестират три пъти по-малко в онкологични лекарства в сравнение със Западна Европа. В същото време по-добрата диагностика и увеличена продължителност на живот в онкохематологията водят до по-големи финансови предизвикателства пред здравните системи.

.

.

.

.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече