Отбеляза акад. д-р Добрин Свинаров.

Акад. Свинаров, в рамките на конференция MedicRON (5-8 декември, Пловдив), представихте лекция на тема – „МАС Спектометрия като платформа за персонализирана медицина“. На какво акцентирахте като тематика и какво бихте искали да запомни аудиторията от доклада Ви?

Лабораторната медицина има особено място в съвременната клинична практика. Тя инфилтрира задълбочено и съвсем балансирано всички медицински специалности. Това е една от нейните уникални характеристики.

Втората е, че тя е „магистрала“, по която достиженията във фудаменталната наука навлизат в клиничната практика и затова, третата и най-важна особеност е, че лабораторната медицина не е параклиника, а опира в същността на целия процес в медицината – от предпазването, през диагнозата, през лечението, както и през подобряване на здравето след завършване на лечението. Това е така от много време и съвременните характеристики на лабораторната медицина са навлизането на нови технологии, които променят начина на мислене изобщо в медицината.

Молекулната медицина е начин на мислене. Тя не е само анализ на нуклеинови киселини. Масспектрометрията, както и различни други нови технологии, променят облика на лабораторната медицина и на клиничната практика.

В конкретика, масспектрометрията е една стара техника, развиваща се повече от един век. Тя навлиза сериозно в клиничната практика и дава значителен принос с облика на молекулната медицина. Тя ни осигурява възможност едновременно да проследим не отделни показатели, не единични биомаркери, а разбирането на целия континуитет на биологичните процеси, с обхващането на всички метаболити, големи и малки молекули, в цялостната верига на болестта и на физиологията. Това е ново знание, ново разбиране и равнище, което ни осигурява полагане на възможно най-добрата грижа за болния човек, както и за здравия от гледна точка на подобряването на неговото здраве.

Ще дам един пример – не е едно и също да се изследва един хормон, два или три хормона, които са биологично активните субстанции, които са с най-ниска концентрация и най-малко присъстват в кръвта, и изпълняват функциите си на контрол и на регулация на биохимичните процеси. Ако същевременно можем да изследваме веригата на техните предшественици, ние добиваме ново знание, което ни дава представа за дълбочината и същността на целия процес и по този начин достига до равнището на управление на нов тип здравето на пациента. Това е ролята на масспектрометрията – една от трите нови техники, която навлиза много активно в клиничната медицина.

В САЩ се разви най-добре мястото й и ролята и в клиничната медицина. През 2916 г. беше официално признато, че тя е достигнала зрялост и вече е част от съвременната клинична практика. През 2017 г. се появиха първите клинично химични анализатори – прототипи, базирани на този принцип, които могат да доставят новите знания на равнище, което променя разбирането за молекулна медицина и за грижата за пациента.

Вие бяхте един от модераторите на финалната пленарна сесия на форума. От изнесените лекции в рамките на този панел, лично Вас какво Ви впечатли най-силно?

Тази конференция е изключително полезна, защото тя представлява интеграл на три ключови медицински дисциплини, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, но събирането на медицински специалисти в тези три направления дава възможност за разбирането на медицината по нов начин – интегритет, взаимно проникване и навлизане на нови общи принципи в различните медицински специалности.

Последната сесия беше много ярка илюстрация точно на това голямо значение на конференцията, защото ние успяхме само в рамките на един панел да проследим проблеми и в областта на ревматологията, и в областта на онкологията, и в областта на лабораторната медицина, както и в областта на инженерните науки, влияещи върху значението на медицинската практика. Онзи интеграл, който променя начина на практикуване на медицината, начина на организирането на здравеопазването и въздействието й като цяло върху популацията и върху индивидуалното здраве на всеки отделен член на обществото.

Снимка: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече