Наредбата, която касае това, бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Влезе в сила Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването. Тя ще се прилага за дейности, извършени от републиканските консултанти, от началото на тази година.

Промените предвиждат размерът на възнаграждението за извършена консултация без оперативна намеса да не може да е по-малко от 15 % от цената на съответната клинична пътека/клинична или амбулаторна процедура, приложима към момента на извършване на консултацията. За извършена консултация с оперативна намеса заплащането е не по-малко от 30 % от цената на съответната клинична пътека.

В нормативната уредба е предвидено, лечебните заведения, които са потърсили съдействие от републикански консултант, да сключват договор с него за всяка конкретна консултация. Това трябва да се случи непосредствено преди нейното извършване.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече