Едно интервю за консумацията на власт и нейната отговорност.

Едва поела председателския пост на Българския фармацевтичен съюз (БФС), проф. Асена Стоименова стана повод цялата фармацевтична гилдия да се обедини срещу едно обвинение на Прокуратурата , което постави под съмнение думи като "истина", "свобода на словото", "справедливост".

Горещ ли е столът на човека, който си седи на мястото? Каква е цената на отговорното говорене? Има ли лимити публичното изповядване на професионални ценности? - Все въпроси, които се надигат периодично в общественото съзнание по един или друг повод. Днес ние им даваме възможност да бъдат отговорени от първо лице...множествено число.

Проф. Стоименова, какъв е опитът в други европейски държави по отношение на справянето с пандемията от COVID-19 в аптечния сектор?

Европейските регулатори са гъвкави в подхода си за справяне с пандемията. правителствата всячески се стараят да подкрепят фармацевтите, тъй като те са на първа линия в борбата с COVID-19. Тази подкрепа се изразява в разширяване на правомощията на фармацевтите, както и в релаксиране на някои регулаторни мерки. Например, инспекторатът на Агенцията по лекарствата във Великобритания разпространи обръщение към фармацевтите, че се спират рутинните инспекции и се преминава към поддържаща фаза на контрола по нов, различен начин, адекватен на пандемията. В Квебек, Канада, разрешиха на фармацевтите да предписват лекарства по определен списък. В Швеция е забранен достъпът на външни лица до аптеките и се допускат само пациенти. В Бразилия разрешиха на фармацевтите да поставят определени ваксини в аптеките. Всичко това се налага от необходимостта да се разтовари здравната система, за да поеме тежестта на пандемията като в същото време се използват най-достъпните медицински специалисти – фармацевтите, които имат квалификацията, уменията и опита да се справят с новите функции.

Ситуацията, в която се намираме, показа, че е необходима еволюция на управленското мислене и въвеждането на гъвкав, подкрепящ и пропорционален подход към регулирането с фокус върху гаранции за безопасността на пациентите. Европейски регулатори вече официално признаха, че при изключително трудни обстоятелства може да се наложи отклонение от установените процедури, за да може медицинските специалисти, включително фармацевтите, да дадат най-добрата грижа за хората. Фармацевтите, като работещи на първа линия, забелязаха за пореден път някои недостатъци на системата, за които алармираха и за които БФС проактивно предложи решения. Очевидно не всички заинтересовани страни са узрели за промени, но последното нещо, което очаквахме, че може да се случи в 21 век в една държава-членка на ЕС, е че някой ще се опита да прави лекарствена политика с белезници...

Споменавайки обвинението, което получихте, бихте ли ни казали какво е развитието по казуса?

Както знаете, на 10 април 2020 г. получих обвинение от българската прокуратура по чл. 326, ал.1 от Наказателния Кодекс (НК), във връзка с мои интервюта за БНР и БНТ по повод на лекарствоснабдяването в страната в условията на пандемията с COVID-19. В тези мои медийни изяви аз информирам българското общество за важни въпроси – презапасяването с лекарствени продукти, необходимостта от рецепта при отпускане на лекарства по лекарско предписание, необходимостта от гъвкавост на законодателството и вероятност от недостиг на определени лекарства. Прокуратурата твърди, че съм всяла тревожност в населението, като се позовава на един член от НК, който се прилага при преследването на хора, които подават фалшив сигнал за тревога, например за поставено взривно устройство!!!

В тези интервюта аз се позовавам на данни, изнесени от СЗО, ЕК, Европейската агенция по лекарствата, както и на информация от българския пазар. В последствие бях подкрепена не само от моите колеги магистър- и помощник-фармацевти, но и от хиляди юристи, пациентски организации и граждани. Изказаните от мен тези се потвърдиха и от заповедта на министъра на здравеопазването от преди няколко дни, с която той забранява износа на определени лекарствени продукти, за да се предотврати недостига им. Въпреки това, до този момент нямам информация обвинението да е снето от мен. И до ден днешен не са ми предоставени събраните доказателства за това, че изказванията ми са фалшив сигнал за тревога, така че аз не съм в състояние да се защитя адекватно.

Какво точно представлява едно обвинение по чл. 326, ал. 1 от НК и съотносимо ли е според вас към медийни изяви?

Един кратък преглед на делата по чл. 326, ал.1, по който е предявеното към мен обвинение, показва, че делата по този член са за оставени фалшиви сигнали за взривни устройства и неверни повиквания за помощ на телефон 112... Да се приравни даването на обективна информация относно възможни ситуации в лекарствоснабдяването, които са предотвратими, решими и основани на анализи от авторитетни източници към неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, означава грубо погазване на принципите, залегнали в Закона за нормативните актове. Деянието, за което получих обвинение, е експертно мнение, изразено през медии, докато деянието по чл. 326, ал 1 от НК изисква конкретен сигнал, отправен към надлежен орган на властта, отговорен да реагира на тревогата, която е лъжлива.

Гаранцията отпадна. Според вас това добър сигнал ли е?

Това, че гаранцията отпадна е сигнал за обективността на българския съд. Генерално, целта на гаранцията е да осигури присъствието на обвиняемия за съдебния процес. Аз съм публична личност; държавата в момента е със затворени граници, тоест не мога да се укрия и в този смисъл налагането на такава висока гаранция ме озадачи. Считам, че определянето на размера й без да бъде съобразен с никакви параметри от битието на обвиняемия е също тревожен признак за системата. Така или иначе, независимо, че гаранцията отпадна, прокуратурата продължава да поддържа обвинението. Предстои да видим какво ще бъде развитието на случая. Все още очаквам съдът да ми разреши да ми бъдат предоставени доказателствата, въз основа на които българската прокуратура счете, че има неоспорими доказателства за това, че съм създала фалшива тревога.

Получихте безпрецедентна подкрепа не само у нас, но и международна. Как бихте коментирали този факт?

УС на БФС, както и много регионални колегии излязоха със собствени декларации в моя защита. Фармацевтите са по-сплотени отвсякога. Случаят се наблюдава и от няколко международни иституции в областта на правото и свободата на словото. Получих подкрепа и от Европейската фармацевтична група, както и от Международната асоциация на фармацевтите, които недоумяват как може тези две интервюта да бъдат приравнени към фалшив сигнал за бомба. Сезирахме и Европейския парламент, Европейската комисия и Агенцията на ЕС по основните права. Понякога, особено във фармацевтичата област, е трудно да обясним на колегите, живеещи и практикуващи в други държави, какво точно се случва тук, защо се случва, какво означава това и как е възможно... Все въпроси, на които много често се опитваме да отговорим дипломатично, но в същото време и откровено. Фармацевтите по цял свят са солидарни с БФС и с мен, тъй като тезите, които аз съм изказала, са всъщност въпроси, които често се дискутират на различни международни и европейски форуми, защото отговорното управление на недостига на лекарства изисква тази тема да бъде обсъждана превантивно, обществото да се информира за взетите решения, а ефективността на приложените мерки да се проверява периодично. И обсъждането на подобни проблеми не буди у никого тревога!

Има ли недостиг на лекарства в България?

Недостигът на лекарствени продукти е проблем, който съществува постоянно в условията на съвременната регулация на фармацевтичния сектор. Към определен момент може да има недостиг на едни или други лекарствени продукти като този недостиг може да бъде временен или постоянен. Недостиг се появява в различни групи лекарства по различно време. Заповедта на министър Ананиев само потвърди този факт и е един отговорен управленски акт. С него се ограничава износа на някои лекарствени продукти, предназначени за лечение на диабет, шизофрения и онкологични заболявания. В заповедта е посочено, че търсенето на някои от продуктите е завишено от момента на обявяването на извънредното положение на 13.03.2020 г. и продължава и до момента, а за други има сигнали за недостиг. Повечето лекарствени продукти, за които се очаква недостиг или вече има такъв, имат терапевтични алтернативи, но смяната на терапията изисква посещение при лекар, както и в много случаи – допълнителни изследвания.

Вашият коментар за петицията, която подписаха хияди граждани в социалните мрежи във ваша защита...

Много хора се свързаха с мен и ми засвидетелстваха подкрепа, както по отношение на гаранцията, така и във връзка с организацията на правна помощ, събирането на информация или просто с мислите и молитвите си. Изпитвам огромна благодарност към всички, които реагираха и това осмисля обвинението на прокуратурата, което в дългосрочен план ще има полезни за обществото резултати. Никой никога не бива повече да бъде подлаган на това, на което подлагат мен в момента, само защото си е позволил експертно да коментира явления и събития с цел проактивно да се предотвратят бъдещи проблеми. Нещо повече, считам, че моето поведение, както и на колегите ми, които изказваха подобни тези, е отговорно и професионално. Във времена на криза се проверяват не само системите и процесите, но и хората също. Както и управленския капацитет. Правят се изводи за правилността на определени действия и се изваждат поуките за в бъдеще. Не бива тези времена да се използват за реализация на бързи печалби, разчистване на лични сметки и демонстрация на сила. Консумацията на повече власт в условията на извънредно положение е преди всичко отговорност. И ако тази власт бъде употребена по предназначение, а именно – да ни преведе през пандамията с възможно най-малко щети, това ще бъде оценено по достойнство от българските граждани. Обратното – също...

Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече