Това отбелязва д-р Елена Рабинева от Клиника по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“.

Проучване на Европейската здравна комисия сочи, че през 2008 г. хибридните диагностични методи са били около 8% от всички прилагани образни методи в Европа, а към 2025 г. се очаква те да надхвърлят 40%. Вашият коментар?

Възможно е, но към момента не разполагаме с такава статистика. Мога обаче да кажа, че в Клиниката по Нуклеарна диагностика към Александровска болница, в периода от 2016-2019 г. броят на пациентите се е увеличил близо 3 пъти.

Хибридната образна диагностика и най-вечe изобразяването с ПЕТ скенер е изключително мощен инструмент при диагностиката предимно на онкологични заболявания (ранното откриване на рецидив и дисеминация) и определянето на ефекта от терапията. По-прецизната диагностика, е предпоставка за навременно и адекватно лечение.

Освен при онкологичните заболявания, методът намира приложение и при кардиологични заболявания – за доказване на витален миокард, съмнения за инфекциозен ендокардит, при васкулит; при някои неврологични заболявания като епилепсия, както и неясни фебрилни състояния.

Така, че да, предвид големия брой показания, нарастващата достъпност и разпространение на метода, се очаква увеличаване на броя на изследванията с ПЕТ/КТ и занапред.

Приема се, че PET-CT е един от най-съвременните образни методи. Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло на един етап след интравенозно въвеждане на белязани с радионуклиди химични съединения. И ако допреди няколко години PET скенерите, с които се боравеше у нас, бяха ограничен брой, то през 2019 г. вече може да говорим за наличие на достатъчно такава техника. Какви са плюсовете и диагностичните възможности на РЕТ-скенера?

ПЕТ/КТ изследването има висока чувствителност, което дава възможност за ранна диагноза, тъй като метаболитните и функционалните промени предшестват анатомичните. Използвайки този принцип става възможно откриването на патологичните процеси още преди появата на структурни изменения (които се изобразят чрез компютърната томография и магнитнорезонансната томография). Чрез ПЕТ/КТ се долавят и несигнификатни структурни промени (малки или окултни лезии) и дори зони, които все още нямат оформен морфологичен субстрат от КТ, но са с повишена метаболитна активност.

Друго предимство на метода е целотелесния му характер; получаваме едновременно информация за много органи и структури при сравнително кратко време на скениране, което позволява да се оцени разпространението на заболяването и наличието на далечни метастази.

Нерядко при скениране с ПЕТ/КТ се доказва и втори, синхронно протичащ туморен процес.

Смята се, че тази диагностика дава възможност да се проведе най-правилната и навременна терапия при онкологично болните, което удължава живота на пациентите и им позволява по-добро качество на живот. Има ли обаче тя и своите минуси; кои са евентуално те?

За да има методът максимална диагностична стойност, следва да се провежда спрямо индикациите, които са различни при всяко онкологично заболяване, в зависимост от стадия на заболяването и етапа от проведеното лечение. Например, при пациенти изпратени прекалено скоро след оперативна интервенция не може точно да се оцени локалният статус, поради наличието на ранни посттерапевтичните промени.

От друга страна, определени хистологични варианти на различните видове туморна тъкан не се позитивират чрез 18 F FDG, което може да доведе до фалшиво отрицателни резултати или диагностични затруднения; това също се взима предвид при планиране на изследването.

Могат ли да се очакват някакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик?

Няма данни за наблюдавани нежелани ефекти при инжектирането на 18 F FDG.

Изследването е противопоказано при съмнение за бременност, а кърмачките трябва да преустановят кърменето за 24 часа след изследването.

Радиоактивният изотоп се изчиства от организма за около 12 часа. Препоръчва се прием на повече течности и по-често уриниране, за по бързо елиминиране на РФ.

Желателно е да се избягва непосредствена близост с бременни жени или малки деца след изследването.

Според оповестявани в общественото пространство проучвания, РЕТ-СТ променя стадия и съответно терапията при много от пациентите. Това така ли е и защо?

Да, така е. Проучвания потвърждават високата точност на метода за стадиране, особенно при недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на гърдата, рак на хранопровода, рак на дебелото черво, лимфом, меланом, рак на шийката на матката, рак на главата и шията, саркоми и мултиплен миелом.

ПЕТ/КТ има съществена роля при рестадиране при пациенти суспекти за рецидив.

Откриването и определянето на локализацията на рецидивиращите лезии е от решаващо значение за последващия терапевтичен подход, което може да увеличи преживяемостта при пациента и да повлияе положително на качеството на живот. Компютърната томография (КТ) понастоящем се използва по широко за диагностициране на локален рецидив или далечна дисеминация, поради широката му достъпност и ниската цена. Въпреки това, при КT-диагностиката отдиференцирането на индуцирани от лечението некротични или фиброзни промени от виталната туморна тъкан често е много затруднено и понякога невъзможно, и тук ПЕТ/КТ може да има диагностичен принос, чрез оценка на метаболитно активните зони.

Многобройни проучвания доказват способността на 18F-FDG PET/CT за оценка на туморния отговор спрямо лечението, дори след 1-ви цикъл химиотерапия, в средата на химиотерапията или в края й.

Методът може да се използва успешно и при оценка на отговора на таргетна и
имунотерапия.

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече