Европейска седмица по гастроентерология ще се проведе за първи път виртуално под името UEG Week Virtual. Конгресът се организира от Европейското обединение по гастроентерология (UEG) и между 11 и 13 октомври ще събере виртуално над 10 000 гастроентеролози от цял свят.

Силното българско участие на UEG Week вече е традиция. На форума ще бъдат представени цели 15 научни постера от България, като д-р Петко Карагьозов от Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда ще представи цели 6 научни разработки.

Д-р Радислав Наков, който е част от управителния съвет на UEG, ще представи първото за България епидемиологично проучване за синдром на раздразненото черво и проучване за честотата на гастроинтестиналните симптоми по време на COVID-19 карантина.

Постерни презентации на UEG Week Virtual имат още д-р Ирина Боева, д-р Ани Чавушян, д-р Красен Иванов, д-р Иван Лютаков, д-р Милена Перухова, д-р Зюмрют Садъкова и д-р Моника Секуловска.

Също така, български гастроентеролози ще участват в работните групи по създаване на Европейски ръководства за хронична диария и дихателни тестове в гастроентерологията.

Вижте пълната програма на българското участие на UEG Week Virtual 2020:

Постери:

Д-р Ирина Боева – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Диагностична точност на Franseen-tip игла EUS-FNB в сравнение с EUS-FNА при солидни панкреасни лезии

Д-р Ани Чавушян, дм – Аджъбадем Сити Клиник – Младост – Генетични маркери за дивертикулоза и дивертикулна болест – опит от генетично тестване сред българската популация

Д-р Красен Иванов – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Поставяне на тунелен перитонеален дренажен катетър за рефракторен малигнен асцит: едноцентров опит при 92 пациенти

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Hemosuccus pancreaticus: рядък случай на живото-застрашаваща хеморагия

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Дигитална холангиоскопия за откриване на пропуснати в жлъчните пътища камъни след е ндоскопска терапия

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Ендоскопски интервенции за лечение на панкреасен асцит – шест-годишен едноцентров опит

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Ползите от добавянето на дигиталната холангиоскопия при оценка и лечение на пост-трансплантационни билиарни усложнения

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Трансезофагеална EUS-рководена биопсия от белодробни маси чрез 22G Franseen-tip игла

Д-р Петко Карагьозов, дм – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Активност и безопасност в Ендоскопско отделение по време на COVID-19 ерата

Д-р Иван Лютаков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Сравнение и характеристики на ефективността на серумните бимаркери за изключване на диагнозата малаборсорпция на жлъчни киселини при пациенти с хронична диарея

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Честота на синдрома на раздразненото черво в България: популационно-базирано проучване

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Гастроинтестинални симптоми по време на извънредното положение поради COVID-19: интернет-базирано, крос-секционно проучване на българската популация

Д-р Милена Перухова – УБ „Лозенец“ – Тежък исхемичен колит, поради артериовенозна малформация на мезентерика инфериор с агенеза на вена мезентерика инфериор.

Д-р Зюмрют Садъкова – Аджъбадем Сити Клиник – болница Токуда – Неочаквана диференциална диагноза: първичен рак на гърдата или метастази в млечната жлеза

Д-р Моника Секуловска – УБ „Лозенец“ – Дългосрочно проследяване на пациент с H.pylori негативен гастрит и телце на Russell: Клиничен случай

Устни презентации:

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 6 – 12.10.2020 13:30-14:30 – Чужди тела по време на ендоскопия: предизвикателство за специализанта по гастроентерология

Ментори на сесии:

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 1 – 11.10.2020 16:30-17:30 – Предизвикателства при кървене от долен ГИТ

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Зала 1 – 13.10.2020 10:30-11:30 – Жените в гастроентерологията – Разликата в заплащането между половете: мит или реалност?

Д-р Радислав Наков, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – myUEG Community – 13.10.2020 18:00-19:00 – Възпалителни чревни заболявания: менторска програма за млади гастроентеролози

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече