Неподвижното протезиране позволява на нашите пациенти да се хранят нормално и да изглеждат добре, без да прикриват усмивката си.

В дентални клиники Medstom, вярваме, че всеки пациент заслужава да възстанови зъбите си по възможно най-добрия начин, независомо от социалното си положение.

Благодарение на зъбопротезната имплантация пациентите ни могат да усетят отново вкуса на живота.

Водещ специалист:

Д-р Гассан Мохамед е орален хирург и имплантолог с 20 годишен опит в областта на зъбопротезната имплантация.

Завършва Факултета по дентална медицина към Медицинска академия – София през 1992 г. След завършването си, продължава следдипломната си квалификация в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия с пластика, като през 1999 г. придобива специалност „Орална хирурхия“.

През 2001 г. основава медико-дентална клника Медстом, а през 2012 г. разширява дейността си и отваря втора специализирана клиника по дентална имплантация и протетика.

Притежава квалификация за поставяне на базални импланти с незабавно натоварване, сертифицирана от International Implants Foundation (Munich) под ръководството на Prof.Ihde. Същевременно посещава множество международни конгреси и форуми, с дискусии по теми на имедиантно и функционално имплантиране 2016 г. (Австрия), 2017 г. (Черна Гора), 2018 г.(Белгррад, Сърбия), 2018 г. (Санкт Петербург, Русия).

Член е на Български зъболекарски съюз, Сдружението на Българските Стоматолози, Българска асоциация по орална имплантология, както и на Международната Фондация по имплантология – Мюнхен, Германия.

Д-р Мохамед, съществуват редица начини за възстановяване на липсващите зъби- коронка, зъбен мост или протеза. Какви са предимствата на зъбните импланти пред останалите методи на лечение?

Безпорно предимствата на имплантите пред зъбните мостове и протези са десетки. Въпреки това, все още има пациенти, които се притесняват да предприемат стъпка към имплантологичното лечение. Причините за това могат да бъдат страх от хирургични процедури или опасения, че имплантът няма да бъде приет успешно от организма.

Съвременните зъбни импланти са изработени от чист титан, който е изключително лек и 100% биологично поносим. Тези импланти заместват перфектно функциите на естествените зъби, като дават доживотна гаранция за съвместимост, помосимост и стабилност.
В допълнение към съвършения им вид добавяме и това, че изпълняват безупречно функциите на естествените зъбите, което ги превръща в идеални заместители на липсващите зъби за години наред.

Д-р Мохамед, денталната имплантация става все по –популярна в световен мащаб. Какви са новите тенденции при имплантите?

Медицинските проучвания в областта на денталната медицина показват, че над 158 милиона души или 2,3% от населението на света страда от пълно обеззъбяване.

За България статистиката е също толкова шокираща, над 750 000 българи нямат нито един зъб в устата си.
Взимайки предвид тези обезпокоителни факти, за никого не е учудващо, че все повече хора смятат зъбните импланти за най-добрият и ефективен начин за възстановяване на липсващите зъби.

Всеобщо схващане е, че лечението със зъбни импланти е свързано много време и болка. Тези фактори отказват негативно влияние на голяма част от пациентите, по пътя към постигане на здрава и хармонична усмивка.

Независимо от причината за загубата на зъб или зъби, имплантологичното лечение дава възможност на пациентите за възстановяване на дъвкателните функции, възвръщане на естетиката, както и подобряване на фонетиката и говора.

Д-р Мохамед, какви методи за имплантиране съществуват в момента и как да изберем най-подходящия?

Има два метода за имплантиране познати в стоматологията – класически с късно натоварваме с метало-керамични коронки или новият метод с имедиатно имплантиране с незабавно натоварване.
От нашия клиничен опит в зъбопротезната имплантация, можем да потвърдим, че двата метода успешно възстановяват липсващите зъби, а процесът на остеоинтеграция на импланта в костта (вкостяване) е успешен в 97-97% от случаите.

Доказателство за това е пациентската информация, която получаваме като база през годините. Водейки подробни досиета на всеки пациент, както и статиститика от направените ортопантомография, вече 20 години може да докажем на практика безкомпромисния успех на денталната имплантация.

За да е успешна една процедура по зъбопротезна имплантация, трябва да вземем предвид няколко ключови фактора.

  • Броя на липсващите зъби – това е важно, защото има значение дали става дума за единични зъби, група или всички зъби.;
  • Мястото на липсващите зъби – тук е важно да съобразим дали ще работим по фронтален, заден участък или върху двете челюсти.;
  • В коя челюст им липсващи зъби – долна, горна или двете челюсти.;
  • Количеството на наличната алвеоларна кост – тя оформя и поддържа алвеолите на естествените зъби, а при денталната имплантация – имплантите.;
  • Степентта на атрофията на челюстната кост (ако има такава);
  • Анатомичните особености на двете челюсти – тук е важно имплантологът да установи позицията на максиларните синуси, долночелюстните нерви и наличието на патологични образования на челюстната кост.
  • Аномалии в съотношението между двете челюсти в т. ч. протрузия, ретрузия, латерогнатиа.

От данните, които поличаваме от предварително направените 2D или 3D снимки, ние можем да предложим най-правилния метод на лечение- класически с отложено натоварване или незабавно имедиатно имплантирае с незавно натоварване.

Напоследък стана модерно да се говори за т.нар. базални импланти. Какво трябва да знаем за тях?

Лечението с методите на денталната имплантация се базира на поставянето на имплантни тела със специфична форма в костта на челюстта. Позицията на тези импланти съвпада с позицията на естетсвените зъби.

Същността на думата „базални“ идва от там, че импланта се поставя в базата на челюстта. Това е термин познат от средата на миналия век, когато популярни бяха т.нар дискови импланти, които използват широката база на челюстта като опора за импланта.

Базалните импланти - съвършен метод за възстановяване на липсващите зъби

Базалните импланти (или GBC) са обобщаващ термин на имплантите, които принадлежат към друпата на остеоинтегриращите.
Бързото развитие на денталната имплантация създаде различни видове импланти, съобразени с индивидуалносто състояние на всеки пациент. Така се стига до модифициране и еволюция на класическите винтови импланти до такива, които използват базата на челюстта, където се намира най-твърдата нерезорбируема кост, позволяващи незабавно натоварване с коронки, без да се изчаква период на остеоинтеграция.

Това, което различава класическите (винтови) и базалните импланти е периода, който е необходим за тяхното натоварване с мостови конструкции.
Какви са останалите им предимства?

Точно така. Поради големите успехи и липсата на усложнения, поставянето на базални импланти става предпочитана процедура за възстановяване на зъбите. Но нека не забравяме, че тези успехи са в резултат на непрекъснати научни изследвания и практики в методите на поставянето им.

Базалните импланти - съвършен метод за възстановяване на липсващите зъби

Както вече споменахме, едно от основните и ключови предимства на базалните имедиантни импланти е във времето на лечение. При поставянето на базални импланти периодът за възстановяване е сведен до минимум. Това означава, че в рамките от 5-7 дни пациентът може да се сдобие с нова усмивка.

Друг плюс, който е от съществено значение е, че при базалните импланти не е необходима костна аугментация (поставяне на допълнително количество кост), това е така защото те се поставят в дълбокия костен слой (кортикалата), което свежда до минимум вероятността от поява на инфекции.

Основна разлика между базалните и конвенционалните (класически) импланти е в начина на имплантиране.

Базалните импланти се поставят в кортикалната (твърда) кост, което ги прави предпочитани от пациентите.

Още предимства са:

• При поставянето на базални импланти, пациентът незабавно възстановява дъвкателната си функция.;

• Базалните импланти предоставят възможност на пациенти със „стопена“ кост да се възползват от лечението, без нуждата от времеемки и скъпи костозаместителни техники.;

• При силно разрушени, неспасяеми зъби, не е нужно изчакване за заздравяване на костта.;

• При пациенти с парадонтално заболяване, базалните импланите могат да се поставят непосредствено след изваждането на разклатените зъби.

Какви са етапите на лечение през които трябва да премине пациентът по пътя към по-красивата усмивка? Казвате, че в рамките на 5-7 дни зъбите са възстановени. Това наистина ли е така?

При лечението с импланти съдействието на пациента е от изключително значение, защото всеки случай има своите особености и медицински характеристики.

Етапите на лечение винаги започват с първичен преглед и взимане на необходимата информация за очакванията на пациента, защото всеки пациент има своите индивидуални особености, които ние като имплантолози трябва да имаме предвид.

Пример за това е един от последните случаи, които подбуди интерес в нашия екип – поставяне на базални импланти на пациент с вродена деформация на челюстта.

Базалните импланти - съвършен метод за възстановяване на липсващите зъби

Поставянето на базални импланти при хора с вродени деформации на челюстта изисква особено внимание и добро познание в областта на анатомичните и физиологичните особености на костта, ставите и мускулите.

Успехът при прилагане на стратегическо базално имплантиране изисква внимателна подготовка на пациента и перфектно планиране на етапите на лечение.

Хирургът-имплантолог, заедно с неговия екип трябва да работят съвместно, спазвайки стриктно всички правила на протетично възстановяване на дъвкателните функции на челюстта.

Кои са Вашите незаменими помощници по пътя към една успешна процедура по имплантация?

Добрият имплантологичен екип, трябва да работи с качествени и съвремени апарати. Водещите технологии, които ни помагат в успеха на имплантологичното лечение е 3D рентгенът, който е незаменим помощник при диагностиката на наличната кост на двете челюсти, както и при меките тъкани.

Задължителна стъпка, когато се поставят импланти е 3D снимка на челюстта на пациента. С помощта на специално разработен софтуер, ние можем да планираме оптималната позиция на импланта костта.

Тази съвременна технология дава възможност да се разположи зъб там където са най-добрите пропорции между него и лицето. Когато вече сме запознати с пропорциите на лицето, сме готови да преминем към хирургично-имплантологичното лечение.

Несъмнено съвременните технологии ни осигуряват максимална прецизност в процеса на зъбопротезната имплантация.

Една процедура по дентална имплантация изисква висок професионализъм и съвместна работа между целия имплантологичерн екип на дентални клиники Medstom.

Каква е нагласата на пациентите към денталната имплантация?

Тенденция при голяма част от пациентите е, че смятат загубата на зъб за естетичен проблем, всъщност проблемът е много по-дълбок.

Винаги след вадене на зъб се наблюдава намаляване на обема на тъканите, изтъняване на костта и промяна в пропорциите на лицето. Това е така, защото в устната кухина се образува празно пространство, което може да предизвика проблем с говора и нормалната комуникация, затруднено дъвчене на храната, а понякога и невъзможност за консумация на определени хранителни продукти. Това от своя страна води до редица храносмилателни разстройства.

Нека не забравяме, че основната връзка между оралните заболявания и храносмилателните разстройства е от загубата на зъби.

Пряко или косвено, проблемите с храносмилането са свързани с невъзможността за правилно сдъвкване на храната.

Медицинските изследванията показват, че хората с липсващи зъби са склонни да избират по-меки или дори течни храни, като намаляват консумацията на по-твърди, богати на фибри зеленчуци и плодове, това несъмнено води до хранителни дефицити, както и до редица стомашно-чревни смущения.

Повече за дентални клиники Medstom може да откриете на https://implantmedstom.com/

Повече за д-р Гассан Мохамед: https://implantmedstom.com/pages/za-nas

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече