(Доц. Димитър Калев заедно с носителя на наградата за онкология - д-р Лидия Чавдарова)

Доц. Калев, проведохте виртуално XI-то издание на конференция МОРЕ на тема „Поведение при уротелен карцином“. Какво е Вашето обобщение на форума? И останахте ли доволен от формата на събитието?

Ако критерият за успешност на едно научно-медицинско събитие е неговата посещаемост, то бих определил конференция МОРЕ 2020 като повече от успешна. Общо 514 регистрирани делегати, между 100 и 230 гледания на всяка пленарна сесия, над 300 посещения на изложбената зала и над 160 тегления на книги от Библиотека МОРЕ. И всичко това – в пространствата на една перфектно работеща виртуална среда.

Признавам, бях скептик, но резултатите надминаха очакванията ми. И да не пропусна: виртуалното МОРЕ 2020 е първото събитие с такъв мащаб и стил в българската медицинска наука и клинична онкология. А ресурсът, който то оставя след себе си е впечатляващ: 18 пленарни доклада, достъпни за гледане и изтегляне във видео и PDF формати, за всички, които са склонни да преповтарят и преосмислят. Не мога да не спомена и осмият носител на наградата „Венец на дързост“ за принос в българската клинична онкология – д-р Лидия Чавдарова, нуклеарен медик от УСБАЛО – София.

Кои доклади/презентации бихте очертали като най-интересни и иновативни?

Бих определил поредицата пленарни доклади като филигранен портрет на уротелния карцином, по-точно – на модерната ни представа за него. Първи, разбира се, са двете презентации за шестте молекулярни подтипа на тумора и техните препратки към прецизираната онкология. После, бих отбелязал темите за лабораторните туморни маркери и патологичните биомаркери за имунотерапия. Но своеобразна клинична кулминация бяха презентациите за тримодалния терапевтичен подход, интерпретиран в урологичен, лъчетерапевтичен и медикоонкологичен аспекти. Най-футуристично прозвучаха модерните имунотерапевтични стратегии при метастатична болест. Безспорен венец на конференцията станаха тезите на двамата клинични психолози – за лекарския бърнаут и за Балинтовия подход, като най-съвършен метод за негов контрол. Всички визирани от мен теми не са просто „интересни“ – те се артикулират и дискутират за първи път в пространството на българската клинична онкология.

Какви са новите моменти при уротелния карцином, които имаха възможност да обсъдят специалистите по време на събитието?

Преди всичко, това са теми за най-ефективните диагностични и терапевтични подходи, стандартно утвърдени в съвременната онкология, но все още невъзприети от българското клинично мислене и практика. Най-дискутиран се оказа т.нар. тримодален подход при мускулоинвазивен уротелен карцином, който у нас въобще не се прилага поради лоша колаборация на трите онкологични модалности – урология, лъчелечение и медицинска онкология. Доказателствата „за“ и „против“ минимално инвазивната хирургия също беше специална тема за експертна дискусия. Отбелязана бе и противоречивата природа на периоперативната лекарствена терапия, особено в нейните специфики за различните етажи на уринарния тракт.

Кои са иновациите при уротелния карцином и какви са те по-конкретно?

Иновация в същинския смисъл на това понятие мога да нарека единствено персонализираната лекарствена терапия, приложима при рецидиви или метастази от уротелен карцином. Базирайки се на молекулярно-патологичната предикция, модерната онкологична фармация се опитва да контролира все повече и повече сигнали на туморната клетка: имунни чекпойнт рецептори, промени в генните на ДНК-възстановяването, FGFR рецептори, мутационен товар, нектин, Trop-2 антигени и др.

Ясно ли е кога ще се проведе следващата конфереция МОРЕ и на каква тема ще бъде тя?

По традиция темата и датата на следващата конференция се обявява при закриването на настоящата. Конференция МОРЕ 2021 ще бъде посветена на панкреасния карцином и ще се състои на 14 – 16 октомври 2021 г. Вярвам, че виртуалната „зараза“ тогава ще е отминала и всички ще се срещнем с пълнотата и радостта от всичките наши сетива.

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече