Ръководството на МУ-София честити 103-тата годишнина от началото на академичното медицинско образование в България и от създаването на Медицинския факултет.

В рамките на събитието бяха връчени и наградите за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност на Медицински факултет на Медицински университет-София.

Наградата на името на акад. Димитър Ораховац за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки бе връчена на доц. Павлина Гатева, преподавател в Катедрата по фармакология.

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов за значителен принос в научната и преподавателската дейност в областта на фундаметалните науки бе връчена на д- Станчо Станчев, гл. асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология.

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов за значителен принос в научната и преподавателската дейност в областта на клиничните науки бе връчена на д-р Деница Кофинова, асистент в Катедрата по педиатрия.

Наградата на името на проф. Константин Чилов за значителен принос в научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки се присъди на доц. Атанска Еленкова, преподавател в Катедрата по ендокринология.

Студентската награда, на името на проф. Асен Златаров бе присъдена на Видин Кирков – стажант-лекар, отличник с множество награди.

Това е събитие с огромно значение за българската медицина, защото е фундаментът, върху който е изграден днешния Медицински университет в София.

„Макар и в тези тежки времена, мисля, че сме длъжни да запазим морала и духа на високо ниво и да развеем гордо знамето на Медицинския университет. Всеки празник носи послание от миналото, в което е скрита паметта на поколенията за факти, събития и личности. Преди 103 години в „Държавен вестник“ е публикуван указ за създаване на Медицински факултет, към тогавашния Софийски университет. Малко по-късно този Медицински факултет прераства в сегашния Медицински университет-София; институция, призвана да отговори на потребностите за модерно образование в медицинската сфера“. Това заяви в приветственото си слово ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков.

По думите му, за изминалия период през научното пространство на институцията са преминали изключително даровити учени, лекари, общественици, като всеки един от тях е белязал медицината със своя талант, отдаденост и себеотрицание.

„Не са били малко трудностите около създаването на нашия Факултет, но винаги сме ги преодолявали – ние и нашите предшественици; с достойнство и вяра сме доказвали професионализма на българските лекари, преподаватели и учени“, заяви в словото си деканът на Медицинския факултет доц. Димитър Буланов.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече