Психиатрите сме хора, които много държим на контакта с пациента, на взаимодействието, на емпатията.