Обзор на детската интервенционална кардиология през призмата на експерта.

Той е за ранна диагностика на бронхиална астма.

Форумът се проведе в Несебър в края на миналата седмица.

Отбеляза чл. кор. проф. д-р Драга Тончева.

Американският опит в интервенционалната кардиология.

Коментира д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ).

Съобщи пред нас проф. д-р Галина Чакалова, председател на Българска Асоциация по Онкогинекология.

С тази препоръка се обърна към по-младите хематолози проф. д-р Добрин Константинов.

Форумът се състоя от 24-ти до 27-ми октомври в Хисаря.