Така доц. д-р Иво Петров, новият председател на ДКБ определи провелия се ХIII Национален конгрес по кардиология.

Доц. Петров, проведе се ХIII Национален конгрес по кардиология. Вашият коментар.

Не бе фатален и всъщност смятам, че беше един от най-успешните. Конгресът наистина е много добър, с много модерно звучене, с изключително добро международно участие, с лектори на световно ниво. И бих казал, че вече го няма този привкус на подценяване. Вече виждам, че в дискусиите те определено отчитат тези постижения, които ние имаме. Тоест, колкото и да са малки, все пак не са толкова незначителни, след като получаваме тяхното признание.

Вие вече сте председател на ДКБ. Какви са приоритетите и какво е основното към което ще се стремите?

Постигнаха се много неща и нашата специалност се развива доста интензивно през последните години, което е резултат не само на нашия ентусиазъм и на желанието за развитие, но и в интерес на истината в резултат на едно нелошо функциониране на здравната система, благодарение на която бяха оптимизирани дейностите за лечение на острите състояния в кардиологията, а именно – програмата Стент за живот, която даде своите резултати. Оценено е, че България е един от шампионите от гледна точка на постигнатите резултати за две години. Това не може да не ни радва, тъй като намира отражение в намаляване на смъртността от остър миокарден инфаркт, точно така както очаквахме и както показват проучванията. Тоест, в болницата където се прилага системата за първична ангиопластика, смъртността намалява почти три пъти.
Самата мрежа, а също така и ограмотяването на пациентите, както и по-добрите познания от страна на колегите, наистина доведоха до този много добър резултат.
Разбира се има и какво да се постига. Има все още няколко региона на България, които не са изцяло покрити от тази мрежа, което мисля обаче, че ще бъде постигнато – говорим от гледна точка на острите коронарни синдроми и от пациентска гледна точка.
Иначе от гледна точка на цели на гилдията – трябва да се оптимизират продължителното обучение на колегите, ресертификацията, специализацията по кардиология, която в момента е леко инсуфициентна, тъй като не съдържа в себе си обучение по вътрешни болести, което е задължително за всеки кардиолог и трябва да има познания и от другите области на вътрешната медицина. Освен това е необходимо да се оптимизира донякъде и обучението по Интернет и степента на компетентност на колегите по места.

Доста сесии по време на форума се проведоха с ваши колеги от различни специалности и преминаха доста интересно. Какво е движещото според вас?

Мисля, че интересът на колегите е доста всестранен, тъй като виждах постоянно едни и същи физиономии в различни топици. Явно колегите се интересуват както от инвазивната кардиология, така и от функционалната диагностика, от организацията на здравеопазването. Смятам, че ние самите като гилдия сме достатъчно съвестни да държим на самоконтрола и оптимизирането на нашата дейност. И според мен, заедно с институциите като да речем институцията по Медицински одит към МЗ, ще постигнем съвместно по-добри резултати в бъдеще.

Снимки: Zdravennavigator

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече