Проф. Лип: „ПМ често се диагностицира за първи път, когато пациентът получи инсулт. Твърде късно е!”

Акценти и ключови послания в поведението при бременни и родилки със ССЗ.

Изменението е обнародвано в „Държавен вестник“.

С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

Дозите при пациенти с висок риск трябва да са оптимални.

Клиничното проучване е за сърдечносъдова безопасност.

Доц. Груев: ”Колкото е по-високорисков пациентът, толкова е по-голяма редукцията на сърдечносъдовата смърт.”

Те ще се проведат от 10 до 21 декември.

Това отбеляза доц. Мария Токмакова, председател на Дружеството на кардиолозите в България, на форум на Zentiva.

БССА проведе своята IX Научна конференция.

Това съобщиха от Boehringer Ingelheim.