Хипертониците с висок риск за сърдечносъдoви заболявания трябва да стартират с двойна антихипертензивна терапия.

Терапия с допълнителни ефекти върху сърдечносъдовата система и бъбречната функция.

В нея участваха над 200 медицински специалисти от цялата страна.

Фиксираната комбинация увеличава къмплайънса при хипертоници.

Самоволното намаляване на дозите на ОАК излага пациента на риск от инсулт.

Нова ера в кардио и нефропротекцията при пациенти със ЗДТ2 и установено ССЗ.

За повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хора със ЗДТ2.

Как свръхактивираната симпатикусова нервна система може да бъде овладяна?

Това се случи в Аджибадем Сити Клиник.


Първи коментари от новия председател на ДКБ, доц. Мария Токмакова.

"Трябва координирана политика за намаляване на сърдечносъдовата смърт".