Бе спасен с механично изваждане на тромба в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

През изминалата 2019г. станахме свидетели на голям прогрес в изучаването на сърдечно-съдовите заболявания.

Това каза по време на фармацевтичен симпозиум проф. д-р Елина Трендафилова.

Лекция по темата изнесе проф. Елина Трендафилова.

Проф. Георгиев: „Винаги трябва да има промяна в начина на живот!”

Д-р Келчев: „Опитваме се с всички сили да произвеждаме медицина.”

Проф. Петров: „Като не изпълним моралния си дълг към пациента, това води до фрустрация.”

Това съобщиха от болницата.

Въпросът бе поставен на комисията по здравеопазване към СОС.

FFR (Fractional Flow Reserve) и смисълът от неговото приложение.

Юбилейна конференция на БССА с акценти в кардиоонкологията и новите гайдлайни.