Взе участие в ХХХII-ри Конгрес на Европейски колеж по невропсихофармакология.

Персонализирано терапевтично поведение за корекция на рисковите фактори.

Бяха обявени от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

Ще се проведе V-ти национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, съобщиха от ВМА.

Повечето от хората със заболяването не се диагностицират и не получават подкрепа.

Инициативата е на фармацевтична компания Vedra.

Диагнозите, за които трябва да се знае, за да се търсят... и изключват.

Предпазва при внезапна опасност.

Ще изнесе лекция в МУ-Варна.

Какви са стъпките и последните научни изследвания за успешното интегриране на аутистите в обществото.

Предстои да се проведе от 24 до 25 oктомври 2019 г., София.