обсъдиха специалисти по време на национална среща на невролозите, която се състоя в Пловдив.

Както вече ви информирахме, срещата премина под надслов "Главоболие и болки: от пациента до диагнозата и обратно“ и бе организирана от Българското дружество по главоболие и болка.

Сред основните теми, които лекторите застъпиха, беше мигрената. Ето какво споделиха пред "Здравен навигатор“ някои от тях:

Доц. Богданова: “Лечението на първичното главоболие с помощта на специалист е важно"Мигрената е първично главоболие, което означава, че човекът е здрав, но получава епизоди от много силна болка в главата, което доста го инвалидизира. Това е главоболие, характерно предимно за жени във възрастта след пубертета до менопаузата и се характеризира с едностранно пулсираща болка, понякога е придружено с гадене и повръщане, свръхчувствителност към шум и светлина. Възможно е при някои от тези пациенти главоболието да се предхожда от смущения в зрението или изтръпване на ръка или лице, което е т.нар. симптом на аурата. Понякога това главоболие е епизодично. Това означава, че пациентът получава няколко пристъпа в месеца. Когато пристъпът е по-лек, се лекува с нестероидни противовъзпалителни средства. За случаите, когато е по-тежък, има специални медикаменти, наречени триптани. Те присъстват и на българския пазар. Когато главоболието е хронично или пристъпите са много чести, се налага профилактично лечение, всекидневно, за да може пациентът да не получава или да намали и олекоти пристъпите. Има и такива специфични медикаменти – за профилактично лечение. Най-важното е човекът, който има такова главоболие, да отиде на невролог, а не да се лекува сам. Ако се лекува сам, може да получи вторично главоболие, заради злоупотреба с медикаменти. А това се лекува много по-трудно. Необходимо е лечението на първичното главоболие. То не е нещо страшно, но пациентът трябва да отиде при подходящия специалист. А посланието ми към колегите е да обръщат внимание на пациента, защото той най-добре може да обясни състоянието си.


Д-р Иванова: “Мигрената засяга по-често жени, обичайно започвайки в ранна възраст, но не е изключен дебют дори при деца"Мигрената е хронично, инвалидизиращо, нелечимо заболяване със значим социално-икономически товар. Започва и може да продължи като епизодично заболяване, но също така и да прогресира, в частност да прерасне в хронична форма. При неправилно лечение съществува риск от възникване на вторично главоболие вследствие злоупотреба с медикаменти. Поради факта, че все още не е достатъчно изяснена патофизиологията на мигрената, профилактичната медикация е неспецифична. Използваните медикаменти са създадени за лечение на други заболявания. Имам предвид, например антиепилептичните средства, детайлно проучвани през последните тридесет години. Това е провокирано от патофизиологичните сходства между двете заболявания. Механизмът на действие на повечето антиепилептични медикаменти не е напълно изяснен. По-вероятно е да се касае за мултимодална активност. Свързващо звено между начина, по който работят различните медикаменти, би могла да бъде възможността за модулиране на ексцитаторната и инхибиторна невротрансмисия чрез ефекти върху йонните канали, рецепторите и метаболизма на невротрансмитерите.

Valproat и topiramate имат доказана ефикасност при профилактика на мигрена. За разлика от тях други антиепилептични медикаменти са или недостатъчно изследвани, или не показват статистически значим ефект. Въпреки че дозите при мигрена са по-ниски от тези при епилепсия, е необходимо мониториране на евентуални нежелани лекарствени реакции или междулекарствени взаимодействия в хода на лечението, което трябва да бъде дългосрочно, за да се постигне болест-модифициращ ефект. Мигрената засяга по-често жени, обичайно започвайки в ранна възраст, но не е изключен дебют дори при деца. Ето защо в реалната клинична практика сме изправени пред редица предизвикателства при специфични пациентски популации, напр. деца, бременни, кърмещи. Както valproat, така и topiramate са контраиндицирани при бременни. Най-разумно е провеждането на специализирана консултация преди планирана бременност с оглед избягване на предотвратими рискове. При употреба на valpromat-и по време на бременност рискът от малформации нараства до 11%. Ето защо Европейската лекарствена агенция предупреждава да не се назначава на жени, непровеждащи надеждна контрацепция.

При липса на ефект от профилактиката с антиепилептични медикаменти, те могат да се комбинират с други лекарствени класове или с нефармакологични средства.

Релевантният профилактичен подход изисква прилагане на медикаменти, осигуряващи сигнификантен контрол върху мигрената и възпрепятстващи еволюцията към хронифициране. Необходими са бъдещи проучвания на антиепилептичните медикаменти с цел по-доброто разбиране на тяхната фармакодинамична активност при мигрена.


Д-р Грозева: "Мнозина не отдават значение на главоболието, а то не е просто заболяване“Д-р Грозева, какво бихте отличили като интересно и важно от събитието?

Имаме идея на всеки две години да гоорганизираве, а занапред и всяка година. Тук се занимаваме изцяло с главоболието, което е често срещан проблем сред пациентите, на който в България не се обръща достатъчно внимание. Хубаво е специалистите, които имат интерес в тази област да са информирани, да имат повече познания. Целта е да се прилагат новите знания и да се споделя опит, за да се помага на пациентите. В медицината вече има доста нови неща (трябва да кажем, че са много повече в Западна Европа, отколкото в Източна), и не е толкова трудно да се помага на пациентите и да се облекчава състоянието им.

Радвам се, че сред нас е проф. Антоначи, който е международно известен лектор и специалист, а интересите му са изключително с първичните главоболия. От дискусиите, които проведохме, и клиничните случаи, които обсъдихме, става ясно, че главоболието не е просто заболяване. Мнозина не му отдават достатъчно голямо значение, нито се задълбочават. Ако има повече такива събития, с повече клинични случаи, за да се споделя опит, ще можем да сме по-полезни на пациентите.

Очаквайте интервю със специалния гост на събитието проф. Антоначи.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече