Ранната диагностика може да бъде насърчена чрез по-голяма информираност.

Нови изследвания добавят още едно парче в пъзела на заболяването.

Нови изследвания добавят още едно парче в пъзела на заболяването.

Липидопонижаващата терапия и мястото и в профилактиката на ИМИ и ТИА.

Ще се проведе на 25 ноември 2017 в лечебното заведение.

Наше е и първото място по смъртност и трайна инвалидизация вследствие на инсулт.

Това коментира проф. Красимир Генов -на снимката-.

Методите на лечение се развиват постоянно и е нужно продължаващо обучение.

Събра известни чуждестранни и български специалисти от страната и чужбина.