Предлага да се инвестира в медицинска апаратура.

Това отчетоха от местните РЗИ.

Информира председателят на БЛС.

Съобщиха от ИА „Медицински надзор“.

Това съобщиха от институцията.

Организират в болница „Надежда“.

За нов педиатричен и онкохематологичен комплекс.

От няколко седмици китайският град е епицентър на огнище.

За извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница.

Активно търси решение на техния проблем.

Ще отбележи Бабин ден.