Такъв беше отбелязан през последните години, отчете пред zdravennavigator.bg доц. Юлиан Райнов.

IX Национален конгрес по хематология събра специалисти, които обсъждат най-актуалните проблеми и новости в областта. Форумът се провежда от 27 до 30 октомври в РИУ Правец Ризорт по инициатива на Българското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология.


Основните теми, които се коментират на IX Национален конгрес по хематология са: Остри левкемии; Хронична лимфоцитна левкемия; Хронична миелогенна левкемия; Миелодиспластични синдроми; Лимфоми; Ходжкинов лимфом; Плазмоцитни неоплазии; Миелопролиферативни заболявания; Доброкачествени заболявания на кръвта; Хемостаза; Лабораторна хематология; Хемопоеза. Стволови клетки. Микросреда; Експериментална хематология; Лекарствена резистентност. Нови терапевтнични агенти и режими; Трансфузионна хематология; Заместителна терапия; Трансплантация на хемопоетични стволови клетки; Качество на живот. Палиативни грижи. Етика.


Специален коментар за нас направи доц. Юлиан Райнов:

Доц. Юлиан Райнов, председател на УС на Българското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология

Това е научно събитие, което събира всички хематолози. Дискутират се всички наболели въпроси, свързани не само с диагностиката и лечението на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи, но и типични практически въпроси, които касаят ежедневието на хематолозите в доболничната помощ, хематолозите, работещи във всички МБАЛ и хематолозите, работещи в университетските центрове. Коментират се взаимоотношенията с Министерството на здравеопазването, с НЗОК, бъдещето на клиничните пътеки - "за" или "не". А също финансиането на диспансеризацията на хематологично болните; кои хематолози и с какви заболявания ще се занимават в доболничната помощ и ще диспансеризират пациентите; кои пациенти ще бъдат диспансеризирани към болничните хематологични звена; по какъв начин ще стане снабдяването с перорални и с венозни медикаменти ... Това са все въпроси, които непрекъснато се дискутират. И това е форумът, на който ние съвсем приятелски и колегиално коментираме тези въпроси помежду си и взимаме съответните решения.
Разбира се, ще бъде избрано и ново ръководство, което се надяваме да продължи все така успешно да придвижва Българското медицинско сдружение по хематология. Ние имаме изключително големи успехи в нашата колаборация с Европейската хематологична асоциация, с колеги от други сдружения. Така че целта е да се види докъде сме стигнали и какво ни очаква в бъдеще.
През последните години беше направен решителен скок в областта на хематологията и ние коренно се различаваме от терапевтичните успехи, които се постигат в медицинската онкология. Преживяемостта при нашите пациенти рязко се увеличи. Преди имахме заболявания, които бяха наречени "срам в хематологията". Сега, с навлизането на новите медикаменти, тези пациенти имат преживяемост повече от 9-10 години и практически са в отлична здравна кондиция. Те работят, дават своя принос и обществото има полза от тях. Има големи успехи в групата на лимфомите, с изключително удължена преживяемост на пациентите - от порядъка на години. Изобщо новите методи на лечение много бързо са навлезли в хематологита като дисциплина, независимо, че това е сравнително малка, ограничена област от вътрешната медицина. И можем да се похвалим с изключително големи успехи през последните години.

Камелия Коцева

С. Горанов

Водещи хематолози се събраха на форума в Правец.

Доклад на доц. Грудева-Попова.

Доц. Грудева

Лечението на ХЛЛ.

Доклад на Л. Герчева.

Прогноза при рефрактерна на конвенционална терапия ХЛЛ.

Презентацията на Т. Лисичков.

Доц. Райнов по време на презентация.

Интересът към докладите беше голям.

Актуални проблеми и решения коментираха специалистите.

Интензивна програма на IX Национален конгрес по хематология.

Успоредно на форума се проведе и изложение, в което участваха водещи компании в областта на медицинската техника.

Снимки: Zdravennavigator.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече