Национална кардиологична болница, София

Правени през годините проучвания сочат, че не само състезателният, но и рекреативният спорт също е свързан с повишен риск от ВС, макар и в по-малка степен.


Рискът съществува в широки възрастови граници и е по-висок при мъже. Макар и относителният риск от ВС да е по-нисък в общата популация, абсолютният брой фатални случаи в нея е много по-голям.


Тригери за ВС при спортна активност


- емоционален стрес;
- увеличен адренергичен тонус;
- фактори на околната среда – температура, влажност;
- миокардна исхемия;
- дехидратация, електролитен дисбаланс;
- продължителност и интензивност на натоварването;
- медикаменти.


С целия доклад на доц. д-р Ч. Шалганов може да се запознаете тук: 2013 Heart disease & recreational sport

(Докладът бе изнесен в рамките на състоялия се на 27 април 2013 г. научен симпозиум на тема "Спортно сърце и внезапна смърт", иницииран от Дружеството на кардиолозите в България. Доц. д-р Шалганов, който бе председател на Организационния комитет на форума, бе така любезен да предостави презентацията си за публикация в Zdravennavigator)

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече