Такива са плановете за периода до 2023 г., обяви доц. Христо Хинков.

Тази цел е залегнала в Националната програма за психично здраве на България за периода 2017-2023 г. Основните принципи в нея бяха представени от директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) доц. д-р Христо Хинков (на снимката) и други видни специалисти в областта на психиатрията у нас.

Програмата, която предстои да бъде допълнена със становища на експерти и представена във финалния си вариант на Министерство на здравеопазването, залага реформа на болничната грижа по отношение на психиатричните услуги.

"Европейският план за действие по психично здраве поставя на първо място въпроса за деинституционализацията и въвеждането на психиатричните услуги в близост до мястото на живеене на хората с психични разстройства“, отбеляза Хинков. По думите му, това означава промяна в профила и ролята на сегашните психиатрични институции, както и разкриване на психиатрични клиники в общопрофилните болници.

"Големите психиатрични болници, които имаме, в момента изпълняват ролята на приюти. По наши данни голяма част от хората там нямат нужда от активно лечение, но са настанени там, защото няма къде другаде да отидат“, допълни той. Доц. Хинков напомни и за сериозния проблем, свързан с проследяемостта на пациентите и посочи, че липсва връзка между амбулаторната и стационарната връзка в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече