Изнесоха лекции пред общопрактикуващи лекари.

Това се случи по време на провелата се през втората половина на месец октомври Национална научно-практическа конференция по обща медицина. Форумът се провежда по инициатива на НСОПЛБ всяка година в Пловдив, а презентациите на специалистите пред семейните лекари бяха осъществени с подкрепата на фармацевтична компания Novartis.

Проф. Жанет Грудева


Проф. Грудева, изнесохте една от презентациите на националния форум на НСОПЛБ, който беше на тема "Тромбоцитопении – проблеми и успехи". На какво акцентирахте по време на лекцията?

Имайки предвид естеството на аудиторията – общопрактикуващи лекари, представих проблема така че да бъде от полза за тях; т.е. спрях се основните диагностични проблеми, които съществуват при поставянето на диагнозата; как те могат да решат тези проблеми на ниво доболнична помощ и съответно като се достигне до определено диагностично ниво, на кой етап е необходимо да насочат пациента към специалист – хематолог от доболнична помощ или може би дори за спешна хоспитализация в профилирана хематологична клиника.

Тромбоцитопениите са с доста широка диференциално диагностична палитра. Част от тях могат да бъдат решени от самите общопрактикуващи лекари и съответно – проследени, но има други състояния, които изискват по-професионална намеса по отношение диагностика и лечение. Затова беше важно да мога да убедя личните лекари къде е тяхното правилно място в цялата верига по отношение на диагностика и лечение на тази патология. Освен това, по време на презентацията бяха засегнати и съвременните аспекти на лечение, които като цяло, след поставяне на диагнозата, най-често се изпълняват от специалистите хематолози.

Проф. Юлиан Райнов

Проф. Райнов, бяхте един от лекторите на най-големия форум на общопрактикуващите лекари. С какво запознахте аудиторията?

Това е конференция, на която се събира една огромна част от общопрактикуващите лекари в страната. Самият аз се опитах да синтезирам пред тази аудитория възможностите за диагностика на важни хематологични заболявания. Коментирахме анемиите, лимфаденомегалиите, както и някои проблеми свързани с повишаване или намаляване на стойностите на лимфоцитите и тромбоцитите.

Целта на тези срещи от наша страна – на хематолозите, е не да представяме епохалните открития, които имаме областта на клиничната хематология и успехите, които постигаме с иновативните медикаменти, а да се доближим до практиката на семейния лекар и съвсем прагматично да му подскажем как да разпознава някои от пациентите си, които са с хематологични заболявания, какъв да бъде подходът им в диагностиката, в отношенията с тези пациенти и в каква посока да бъдат насочвани за по-прецизна диагностика.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече