Инициатор на срещата е УМБАЛ "Александровска".

По повод изпълнение на договор РД - 13-153/16.12.2016 г. за продължение на проекта "Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“ по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве“ на МЗ, на 22 февруари от 10.30 ч. в УМБАЛ "Александровска" ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени дейностите, целите, целевите групи, сроковете за изпълнение и очакваните резултати по проекта. Средствата в размер на 128 000 евро са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.

До есента на 2015 г., чрез Клиника по детска психиатрия "Св. Никола“, УМБАЛ "Александровска“ реализира първия етап на проекта "Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“, с който успяхме да подобрим грижите за децата с аутизъм чрез развитие на ефективни програми за ранна диагностика, чрез повишаване компетентността и квалификацията на професионалистите за ранна диагностика и интервенция, както и чрез разработване на механизъм за координация на дейностите между всички включени в процеса страни – лекари, учители, социални работници, НПО и родители.

Вторият етап на проекта предвижда предоставяне на нови психиатрични услуги на деца с разстройства от аутистичния спектър и подобряване на институционалната подкрепа на децата с аутизъм и техните родители.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече