Италианският специалист бе лектор по време фирмен симпозиум на Bracco.

Световноизвестният специалист изнесе лекцията си в рамките на ХVII конгрес на Българската асоциация по радиология, провел се на 28-30-ти септември в Пловдив.

Проф. Роберто Йеци е специалист по образна диагностика и интервенционална рентгенология, член на Италианското и Европейското дружество по рентгенология, както и на организационния комитет на Европейския конгрес по рентгенология през 2018 година. Той участва и в програмата за млади рентгенолози на Европейското дружество по рентгенология и е автор на над 60 публикации в областта.

Лекцията, която изнесе бе посветена на начините за постигане на по-ниска доза лъчево натоварване при различните образни изследвания със запазено оптимално диагностично качество на образите.

Бяха представени данни доказващи 60% намаляване на радиационната доза при компютърна томография чрез използването на специфични пациент ориентирани протоколи.

Ето какво сподели специалистът пред „Здравен навигатор“:

Проф. Йеци, защо компютърната томография е толкова важна в медицинската практика?

В последните години се наблюдава широко развитие на технологиите в образната диагностика с цел ранно откриване на заболявания и по-ефективно лечение. Иновациите засягат предимно компютърната томография като най-модерния метод за получаване на качествено изображение. Чрез КТ за изключително кратко време могат да бъдат установени животозасташаващи състояния, да се открият злокачествени процеси с оценка на стадия им на развитие, да се провери ефектът от дадена терапия. Цялата тази информация прави КТ много важен инструмент в медицинската практика.

Какво представляват протоколите за изследване на различните органи и системи?

Прецизното сканиране се съчетава с клиничната информация с цел оптимизиране на диагностичния процес. Използването на индивидуални протоколи е от изключително значение. Компютърно томографското изследване трябва да не се извършва повече със стандартизирани протоколи , а да се взимат предвид индивидуалните различия при всеки пациент - пол, възраст, състояние, чувствителност към радиация. Например, до 60-годишна възраст жените са по-чувствителни към радиация от мъжете.

Какви са предимствата на използването на високо концентриран контрастен агент при Компютърно томографско изследване?

Контрастните вещества са изградени на базата на вода с добавен йод. В практиката често имаме нужда от възможността да инжектираме по-голямо количество йод за няколко секунди. Това се извършва чрез повишаване на скоростта на инжектиране, която обаче е лимитирана поради венозното приложение на контрастните агенти.

Днес обаче разполагаме с контрастни материи с по-висока концентрация на йод, които доставят йодните молекули по-бързо до таргетните зони за изследване. Те позволяват повишаването на концентрацията на йод в областта на интерес, без нуждата от по-висока скорост на инжектиране, което е задължително при възрастни пациенти и онкологично болни пациенти.

По този начин се понижава и рискът от екстравазация но контрастното вещество. Нефротоксичността на тези агенти също е по-малка, което е от съществено значение при пациенти с бъбречна недостатъчност.

Възможно ли е получаване на висококачествено изображение при ниска радиационна доза за пациента?

КТ се характеризира с един недостатък и това е радиационната експозиция. Във всекидневната практика всеки лекар се стреми да балансира между ниската радиационна доза и високото диагностично качество на получените образи.

Съвременните апарати разполагат с автоматичен контрол на волтажа на рентгеновата тръба. При редукция на този волтаж се получава драстично експоненциално намаление на дозата радиация. Специалистът може също така да намали дозата на облъчване, при запазване диагностичната стойност на образите или да извърши промяна в образните настройките на апарата.

Новите софтуерни решения ни дават също така възможността за iterative reconstruction algorithm на образите. По този начин се намалява "шума" и се добива еднаква, с необходимата диагностична стойност, информация както при по-висока доза облъчване.

Всичко това, съчетано с използването на контрастни вещества с по-висока йодна концентрация, ни гарантира оптимално качество на изображението при максимално ниска експозиционна доза.

Разкажете ни повече за сайта на BRACCO “www.braccoMDCT.com”и защо той е толкова полезен за специалистите по образна диагностика.

В ежедневната практика е трудно да се взимат предвид толкова много параметри при всеки единичен случай – пол, възраст, сърдечна дейност, тегло и др. Създадени са технологични решения, които отчитат всички тези индивидуални особености, както и възможностите на Компютърния Томограф, с който разполага лечебното заведение.

Създадения уебсайт на фирма "Bracco" позволява автоматично отчитане на всички параметри от страна на пациента и компютърния томограф, за който веднъж са въведени данни в системата. По този начин пациентските протоколи могат бързо и лесно да бъдат променяни, оптимизирани и проследявани, спрямо индивидуалните характеристики на всеки пациент.

.

.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече