Форумът се проведе в началото на месец ноември в София.

XXVI Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев” се състоя както обикновено в периода 2-5 ноември 2017 г., София.

В научната програма взеха участие световноизвестни дерматолози и уважавани лектори.

В рамките на събитието се проведоха сесии, посветени на: “Автоимунни дерматози”, “Редки и наследствени синдроми”, “Неопластични заболявания на кожата”, “Алергодерматози”, “Инфекциозни дерматози” и др.

Повече за форума - проф. Снежина Василева

Проф. Василева, проведоха се поредните Софийски дерматологични дни. Вие бяхте почти през цялото време в залата. Кажете какво най-силно Ви впечатли от форума?

Аз самата освен, че изнесох три презентации, бях модератор на една от най-интересните и предизвикателни сесии – Клинични случаи. Не трябва да забравяме, че фокусът на тази конференция е в редките клинични случаи, т. нар. казуистика, която ние дерматолозите изключително много тачим, изключително много тиражираме и публикуваме на страниците на най-различни списания в България и чужбина. Това са случаи, от които ние се учим и обогатяваме своя клиничен опит. Тази материя е особено интересна за младите колеги, които се обогатяват, присъствайки на тази конференция и виждайки тези редки случаи.

Автоимунните дерматози са една от много интересните, едно от много бързоразвиващи се сфери в дерматологията. Те се състоят най-вече от автоимунните булозни дерматози, които са една тежка патология в нашата специалност; патология, която е източник на тежка болестност от страна на пациентите и също така са доживотни заболявания в повечето случаи. Най-впечатляващото е, че те се лекуват с имуносупресивна терапия, които имат и много странични ефекти. По тази причина, съвременната наука търси и запазва така да се каже надеждата, че ще намери лекарства, които да повлияват тези автоимунни заболявания, без да имат всички странични ефекти на кортикостероидите и цитостатиците, които в крайна сметка убиват нашите пациенти с автоимунни дерматози.

Бих казала, че се насладихме на много приятна, обогатяваща, интересна научна сесия, като това мога да кажа и за последвалите сесии.

Какво е пожеланието Ви към Вашите колеги?

Повече участие, с повече клинични случаи, за да може още повече да обогатим програмата с казуистика. Трябва да снимаме, да фотодокументираме случаите, защото това е много важно и да се публикуват, защото трябва да се изнасят и популяризират. Колегите не трябва да обичат нашата специалност.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече