Този път това е стандарт „Очни болести“.

Това става ясно от решение на Петчленния състав на Върховния административен съд. Магистратите потвърждават решението на по-долната, тричленна инстанция. Тя отменя стандарта по причини, поради които паднаха и ред други стандарти – към публикувания проект за наредба от страна на МЗ не е представен доклад, както и други документи, разкриващи причините за въвеждане на новата уредба.

Констатирано е, че е налична докладна записка от зам.-министъра на здравеопазването, но доколкото липсва подпис и дата, е негодна да установи както съществуването й към момента на административното производство, така и нейният автор. Отделно от това не отговаря на изискванията към доклад, тъй като липсва ясно относима конкретика на целите и причините довели до изменението на медицински стандарт „Очни болести“.

Съдът е приел, че по делото и административната преписка няма твърдения и данни мотивите за издаването на оспорената наредба да се съдържат в друг документ или помощен акт, или такъв да е бил публикуван за обсъждане на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването. Непубликуваното на мотиви към проекта за нормативен акт препятства възможността и правото на заинтересованите лица да предоставят предложения и становища по проекта, посочват още от съда.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече