Той предлага някой друг да заеме мястото на д-р Красимир Кушев.

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов е внесъл докладна записка в Общинския съвет, в която предлага договорът на управителя на болницата в града д-р Красимир Кушев да бъде прекратен предсрочно, предаде botevgrad. com.

Мотивите са влошаване на икономическите показатели на здравното заведение. Според анализа и информацията от годишните финансови отчети, става ясно, че приходите на болницата намаляват, увеличават се разходите за оперативна дейност, a показателите в бизнес-плана не се изпълняват.

В доклада, представен от управителя на болницата д-р Кушев, има съществени несъответствия с икономическите показатели в заверените от одиторите финансови отчети, се отбелязва още в мотивите на докладната.

„Одиторите обръщат внимание, че текущите пасиви превишават текущите активи, което индикира съществена несигурност, което може да породи значителни съмнения относно способността на МБАЛ Ботевград да функционира като дружество” – се посочва в мотивите за освобождаването на д-р Кушев.

Кметът Иван Гавалюгов предлага на Общинския съвет за изпълняващ длъжността на болницата да бъде назначен д-р Пламен Китанов. Той е бил прокурист на болницата в Своге, председател е на Асоциацията на болниците с районни функции.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече