Това информираха от пресцентъра на Община Хасково.

Според съобщението заплатите на медицинските сестри в Община Хасково към момента покриват единния стандарт за дете. Преди дни медицинският персонал на работещите в детско и училищно здравеопазване в Хасково заяви, че ще излезе на символичен протест на 28 март. Искането на специалистите по здравни грижи е за увеличение на основната работна заплата минимум със 70 лв.

Делегираният бюджет от държавата за медицинските сестри през 2017 г. е 1 033 084 лева. През 2017 г. има две увеличения на заплатите на сестрите. Изплатени са също суми по повод професионалния им празник и Коледа. Бюджетът за 2017 г. е 1 144 502 лева. Допълнителните средства са осигурени от резерва на бюджета, който е бил 275 618 лева. Трябва да се има предвид, че през 2017 г. няма увеличение на единния разходен стандарт за дете, но Община Хасково увели заплатите на сестрите с процент покриващ стандарта от тази година.

За 2018 г. броя деца в яслените групи е 421, т.е. с 16 деца по-малко от 2017 г., а в детските градини децата са по-малко със 177, но числеността на персонала остава без промяна – 54 медицински сестри в здравни кабинети и 48 в яслените групи. Известно е, че бюджета за делегираната от държавата дейност функция „Здравеопазване”, зависи не от броя на медицинските сестри, а от броя на децата в яслените групи, детските градини и училищата, и от определените единни разходни стандарти с постановление на Министерски съвет за съответната година.

За 2018 г. делегираният бюджет е 1 193 449 лева. За исканото увеличение на заплатите със 70 лева (т.е. на сестрите в яслените групи – да стане 705 лв. основна заплата, а в здравни кабинети 655 лева) са необходими още 77 026 лева.

Останалият преходен остатък от 132 571 лв. се използва за изплащане на еднократни суми, които не са предвидени по бюджета като: предстоящо пенсиониране (предстоят 7 за които са необходими 47 000лв.), допълнителни възнаграждения за Коледа - 30 000 лв., допълнителни възнаграждения за професионалния празник 10 000 лв., за работно облекло 15 000 лв., за лекарства в лекарските кабинети 15 000 лв., за други услуги 10 000 лв., командировъчни, извънреден труд, както и резерв при евентуално намаляване на бюджета заради намаление на броя на децата (за миналата 2017 г. намалението беше в размер на 15 873лв.).

Единственият вариант за достигане на исканото от сестрите увеличение е, ако Общински съвет намери начин нужните 77 026 лева да бъдат осигурени от бюджета на Община Хасково, т.е. допълнителна субсидия за сектор „Здравеопазване“.

Считано от 1 март 2018 г. е направена промяна в размера на основната работна заплата на медицинските сестри в яслените групи - 655 лева, а в здравните кабинети - 605 лева, т. е. - увеличение с 20 лева. Към днешна дата средната брутна месечна работна заплата за медицинските сестри с процент прослужено време в яслените групи е 810,15 лева, а в здравните кабинети - 753,45 лева.

Намалената бройка деца за 2018 г. води до намаление на бюджета с 47 600 лева спрямо 2017 г. въпреки увеличения стандарт, който за 2018 г. е в общ размер на 1 193 449 лева. За заплати и осигуровки при основна заплата 655 лева в яслените групи и 605 лева в здравни кабинети ще се изплатят 1 192 824 лева, т.е. от делегираната от държавата сума ще останат 625 лева.

Може да се отбележи, че от 2017 и началото на 2018 г. основните заплати на медицинските сестри в яслените групи са увеличени с 55 лева, а на тези в здравните кабинети със 75 лева.

С оглед предстоящите корекции по бюджета, свързан с броя на децата посещаващи детските заведения на територията на Община Хасково и оптимизиране броя на медицинските сестри и броя на яслените групи ще могат да се направят корекции в основната работна заплата.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече