Това показват данните на НСИ, оповестени днес.

Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла. През 2016 г. заведенията за болнична помощ са били 345 с 51 816 легла, а от тях 321 болници с 49 589 легла. Това показват данните на НСИ, оповестени днес.

Заведенията за извънболнична помощ през 2017 са 2 043 с 1263 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 2 19 легла. Година по-рано заведенията за извънболнична помощ са 2029 с 1163 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 140 с 2193 легла.

Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 184 с 37 051 легла, което означава, че в 57.1% от тези заведения е съсредоточен 73.3% от легловия фонд на всички болници в страната. Броят на леглата варира в широки граници - от 15 до 1521. Най-голям е делът на многопрофилните болници, които към края на годината разполагат с от 100 до 299 легла - 42.9%. До 99 легла има в 37.0% от многопрофилните болници. С над 500 легла са 7.6% от този вид лечебни заведения. За сравнение към 31 декември 2016 г. многопрофилните болници са 181 с 36 083 легла, или в 56.4% от тези заведения е съсредоточен 72.8% от легловия фонд на всички болници в страната.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече