Това става ясно от новия стандарт „Образна диагностика“.

Новият медицински стандарт „Образна диагностика“ вече е в сила, след като наредбата за утвърждаването му бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Предишният стандарт бе отменен от Върховния административен съд през април миналата година заради липса на мотиви към него, а здравното министерство изготви нов и го предложи за обществено обсъждане през април 2018 г.

С новия нормативен акт се заложиха сериозни изисквания към болниците за апаратура и специалисти, като инвестицията на лечебните заведения по изчисления на МЗ ще варира между 2 и 6 млн. лв. само за нужното оборудване.

Няколко са изискванията, за чието изпълнение е даден времеви толеранс след влизането в сила на стандарта. Лечебните заведения със структури от първо, второ и трето ниво на компетентност по образна диагностика имат на разположение една година, за да се сдобият с необходимия им по стандарт хардуер и софтуер за съхранение на образните изследвания.

Структурите за образна диагностика и от трите нива на компетентност регистрират и съхраняват в PACS образните изследвания в цифров вид в DICOM формат съгласно DICOM стандарта за срока на съхранение на историята на заболяването, е записано в стандарта.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече