Проф. Н. Владов, Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София

Епидемиология

КРК третото по честота злокачествено заболяване
60-65% 5-годишна преживяемост
Преживяемостта се определя от чернодробното засягане
50% от пациентите развиват чернодробни метастази
15-20% синхронни ЧМ
35% черният дроб е единственият засегнат орган

Чернодробни метастази от КРК

Лечението се основава на мултидисциплинарен подход
Хирургичната резекция е единственото потенциално куративно лечение
5-годишна преживяемост 20%-45%, солитарни ЧМ ̴71%
Асоциира се с висока сигурност - ниски нива на морбидитета и морталитета
Алтернативните методи на лечение никога не са радикални

Целия доклад: ТУК

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече