Документи могат да се подават до 15 октомври 2018 г.

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за възлагане управлението на столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Изискванията към кандидатите са: да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление, с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

От кандидатите се очаква да представят писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“. Кандидатите освен това ще отговарят и на допълнителни въпроси по темата, като характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България; методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; системи за управление на качеството в лечебното заведение; органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15 октомври 2018 г. Конкурсът ще се проведе на 17 октомври 2018 г. от 10.30 часа в Министерството на здравеопазването.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ остана с временно изпълняващ длъжността директор, след като доскорошният му управител д-р Дечо Дечев бе номиниран и избран от Народното събрание да оглави Националната здравноосигурителна каса. В момента болницата се оглавява от кардиолога д-р Антон Петков до избирането на титуляр.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече